Stølsvidda er reddet fra vern! ... jubler ordføreren i Nord-Aurdal (Ap).

En seier for Valdres at Stølsvidda er ute av prosessen om vern! ... jubler ordføreren i Vestre Slidre (V).

Vi kan ikke stille oss slik at de flotteste turområdene vi har blir utilgjengelige! ... tordner ordføreren i Nordre Land (Sp).

Dyre- og plantelivet på kloden er truet, og artsmangfoldet reduseres i hurtigtogsfart. Utryddelse av arter truer matproduksjonen, og klimautfordringene forsterkes av våre inngrep i myr og våtmark. FNs naturpanel. dokumenterer at klimaendringer og tap av dyre- og planteliv er de alvorligste truslene mot jordas framtid. Ungdommene skolestreiker for å få oss til å gjøre kloke valg!

Dette må vi ta på alvor, sier alvorlige politikere. Det må handles internasjonalt, nasjonalt og lokalt, sier politikere fra Ap, V, Sp og de øvrige partiene. Vi må redde regnskogene i Brasil! Vi må redde sommerfuglene i Norge! Og lokalt må vi i hvert fall huske å skrive pent om naturen i kommuneplanen vår!

Lokalt vedtar vi store hyttefelt, krever raskere riksveger gjennom kommunen og roper at flere gauper må skytes. Vern av natur derimot, er fine ord i kommunale planer, men møtes med massiv motstand når forslagene kommer på bordet.

Verneområder stopper slått og beiting, sier ordførerne fra Valdres. De har nok ikke sett sauene som beiter i Langsua nasjonalpark, krøtterflokkene i Dokkfaret landskapsvernområde eller hestefølgene i Røssjøen naturreservat. De har nok ikke sett slåtten på Vassfarplassen, krattryddinga i Dokkadeltaet eller vært med skoleklasser på myrslått på Bjørnhaugmyra i Torpa. De har nok ikke sett at vernebestemmelsene sier at kulturlandskapet skal holdes i hevd gjennom bruk og høsting.

Vi får ikke bruke Synnfjellet som før, sier ordføreren i Nordre Land. Vi får trøbbel med skiløypene, turstiene, merking og klopping! Han har nok ikke gått tur sammen med 5.klassene fra Dokka på de klopplagte stiene mot Ormtjernkampen, sett vindfallene som ryddes i stiene i Dokka naturreservat eller fulgt de oppkjørte skiløypene inn i Oppsjømyra naturreservat.

Det blir så mye å holde styr på, sier ordførerne. Hensyn til fuglereir, blomster og myr! Kanskje må ei skiløype legges om for ikke å forstyrre en tiurleik, kanskje må stien over myra kloppes for ikke å tråkke ned orkideene, kanskje bør vi følge den merkete stien for ikke å tråkke i slåttenga.

Det grønne skiftet er bra, sier ordførerne! Her ligger det store muligheter for kommunene! Store muligheter for Innlandet!

Men det grønne skiftet er mer enn viktige ting som ny bruk av tømmerstokken, flere ladestasjoner for el-bil og godt busstilbud til Fagernes. Det grønne skiftet er også bevaring av natur- og turområder, bevaring av fuglelivet, bevaring av moltemyrene og flere husdyr i fjellet. Det grønne skiftet er også å sikre natur for framtida. Verdifull natur reddes ikke fra vern, men med vern.