Ordføreren reagerer sterkt på avslutning av bioøkonomifaget Frykter for Dokka videregående

Ordfører Ola Tore Dokken spør seg om avslaget på å ha bioøkonomi som et pilot til et programfag ved Dokka videregående skole er en del av en langsiktig strategi for å legge ned skolen.