– Jeg synes det er nesten provoserende at politiet tar den som de mener er blitt lurt selv, sier Hagenborg til OA Podden.

Hun peker på at politiet selv mener Odden er blitt forledet til å gi svindlerne informasjon.

– Og når kontoen hans er brukt på den måten som den er, synes jeg det blir nesten provoserende når de sier de ikke har ressurser til å etterforske videre.

Har tillit til rettsstaten

Odden har vært sentral i politikken i Søndre Land i en årrekke. Nå har han søkt om permisjon fra alle sine verv ut juni 2022. Saken tas opp på kommunestyremøtet i desember, foreller Hagenborg.

Hagenborg sier at hun har tillit til rettssystemet og rettsstaten og at hun ikke kan ta standpunkt til skyldspørsmålet.

– Men jeg er opptatt av å ivareta Jon som menneske. Det er et hovedfokus for oss nå å ivareta han på en god måte.

– I hvilken grad har dere merket noe på han i politikken?

– Jeg kan ikke si at vi har merket noe på han. I ettertid kan man kanskje si at vi burde ha gjort det.

– Han orienterte heller ikke dere før det kom i OA?

– Nei. Jeg tror det var veldig vanskelig for ham å prate om dette. I politikken har han stemt sammen med oss. Han har vært som vanlig.

Sjeldent i Innlandet

I dagens utgave av OA Podden sier mangeårig politisk redaktør i GD, Hallvard Grotli, at politikken i Innlandet vært nesten fri for politietterforsking og tiltale mot politikere.

- Det har heldigvis vært et ukjent landskap. Det er få eksempler på at politikere har latt seg friste. Det kan ha vært noen saker om reiseregninger for en del år siden. Men det har vært på et helt annet nivå enn vi har sett de siste dagene, sier Grotli.

Han tror ikke nødvendigvis at sakene mot rikspolitikere og nå straffesaken mot en lokal politiker i Innlandet nødvendigvis øker politikerforakten.

- Men man ser frykten for at det kan bli forskjellsbehandling. At Ola og Kari som gjør uregelmessigheter via NAV-systemet, og kan få straff som svir, mens andre samfunnslag behandles ulikt. Slik skal det ikke være.

Tillitvekkende

Grotli synes at det derfor er tillitsvekkende måten partiene og politiet har behandlet sakene på. Man vil til bunns og så lage regler som ikke kan misforstås.

Grotli sier dessuten at pressen har en disiplinerende rolle.

- Sentralt ser man at riksavisene og noen regionaviser har gjort en viktig og riktig jobb når de har gått inn i disse sakene.

– Det kjennes helt uvirkelig. Det er ikke til å forstå. Jeg har tenkt at det må bero på en misforståelse, og at politiet vil frafalle tiltalen når de har hørt min forklaring. Derfor har jeg heller ikke sagt noe til folk rundt meg før nå, sier Jon Odden.

Jon Odden er inne i sin femte kommunestyreperiode for Arbeiderpartiet. De fire siste av dem har han også hatt plass i formannskapet.

Til OA fredag etttermiddag sa han at han føler seg lurt og svindlet av kriminelle.

- Uvirkelig

– Det kjennes helt uvirkelig. Det er ikke til å forstå. Jeg har tenkt at det må bero på en misforståelse, og at politiet vil frafalle tiltalen når de har hørt min forklaring. Derfor har jeg heller ikke sagt noe til folk rundt meg før nå.

Etter at banken sperret kontoen hans og meldte saken til politiet, har han hatt store økonomiske utfordringer.

- I en periode hadde jeg ikke penger til verken boutgifter eller mat. Jeg måtte selge bilen og båten, alt jeg eide, for å kunne betale for livsoppholdet i månedene som fulgte, forteller Odden i intervjuet med OA.