Ordføreren avviser at kommunen kan gripe inn i uenigheter om universell utforming i Coop-blokka

Bror Helgestad (Sp) understreker at Østre Toten kommune ikke er part i saken om universell utforming i Hovdesvingen 5 på Lena.