Næringslivets økonomibarometer gir innsikt i markedssituasjon, framtidsutsikter og behovet for arbeidskraft i norsk næringsliv.

I årets siste rapport går tallene for markedstilfredsstillelse og utsiktene ned.

Internasjonale ringvirkninger

–Den største forskjellen blir rapportert på markedsutsiktene, som er markant lavere. 1 av 4 bedrifter sier at det kommer til å gå dårligere enn hva det har gjort tidligere. Dette er ingen krise, men det er merkbart mindre optimisme blant enkelte av våre bedrifter på Innlandet, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

At markedsutsiktene er lavere henger sammen med det turbulente året internasjonalt, med Brexit, handelskonflikt mellom USA og Kina, og den generelle proteksjonismen og handelshindrende tiltak. Det kan føre til mindre handel mellom land og lavere potensiell vekst over tid, som igjen vil få ringvirkninger til bedrifter i Innlandet.

– Prognosen for bilindustrien i Tyskland er en nedgang i salget på 15 prosent de neste to årene. Enkelte eksportbedrifter på Innlandet vil derfor kunne bli rammet av denne nedgangen som nå preges av kostnadskutt for å forberede seg på de negative prognosene. Vi har også fått indikasjoner fra andre bransjer, hvor enkelte bedrifter blir berørt av nedgang, sier Kristiansen.

Hjelpes av god kronekurs

Kristiansen er likevel ikke bekymret for markedssituasjonen for bedriftene i Innlandet er noenlunde stabile, men konkurranseinstinktet må våkne til liv hos bedriftene.

Han mener det er viktig å ha fokus på å jobbe effektivt og samtidig se hvor de kan vinne nye markedsandeler.

– Vi får også god hjelp av en bra kronekurs som har bedret seg 10 prosent i forhold til aktuelle handelspartnere det siste året. Jeg er derfor ikke bekymret. 3 av 4 bedrifter oppgir at det også vil gå tilfredsstillende, eller godt, også til neste år. Likevel er det viktig å påpeke at stemningsbildet er endret, avslutter Kristiansen.