Om Hov

16. oktober 2009, kl. 03:00

1. Hva synes du er bra med Hov? 2. Hva savner du i Hov?