Litt by litt land

LEKE-LAND: Vi skal synliggjøre og videreutvikle kvalitetene som Landsbyen Dokka har, sier ordfører Liv Solveig Alfstad (tv), her sammen med leder i Landsbylauget, Tove Haug, næringsrådgiver i Nordre Land kommune, Stine Røen og daglig leder i Landsbyen Næringshage, Per A. Rognerud, for anledningen samlet på Barna på landet, et pustehull midt i Landsbyen.foto: svein arild brovold

LEKE-LAND: Vi skal synliggjøre og videreutvikle kvalitetene som Landsbyen Dokka har, sier ordfører Liv Solveig Alfstad (tv), her sammen med leder i Landsbylauget, Tove Haug, næringsrådgiver i Nordre Land kommune, Stine Røen og daglig leder i Landsbyen Næringshage, Per A. Rognerud, for anledningen samlet på Barna på landet, et pustehull midt i Landsbyen.foto: svein arild brovold

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Vi kombinerer det beste fra byen med det beste fra landet. Til sammen blir det Landsbyen Dokka, sier ordfører Liv Solveig Alfstad.

DEL

Begrepet «Ekte landsbyliv» står sentralt i satsingen til Nordre Land kommune for tida. Ingen skal unngå å bli klar over at Dokka er blitt landsby, offisielt erklært av daværende kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa 31. august i år, og at landsbylivet er identisk med det gode liv, nærhet, mindre stress og nær kontakt med bygda, kulturen og naturen.

«Har alt»

Dokka kjennetegnes av en sterk handels- og servicenæring, større enn folketallet skulle indikere. Folk får det de trenger på Dokka. Samtidig har vi nærheten som preger landsbygda, der folk kjenner hverandre, sier Alfstad.

«Ekte landsbyliv» er samleprosjektet for den videre «oppturen» for Dokka, fastslår ordføreren og låner et aktuelt OA-ord.

Nå skal kommunen sammen med Landsbyen Næringshage og Landsbylauget synliggjøre og videreutvikle kvalitetene som Landsbyen Dokka har, sier hun og understreker samtidig at «Ekte landsbyliv»-prosjektet også er viktig for grendene i kommunen.

Alfstad synes det er veldig bra at de har fått med seg optimistiske og engasjerte folk fra Landsbylauget.

Lauget skal ha sin del av æren for oppturen som har vært for Dokka, både gjennom økt samarbeid og arrangementer som har vært med på å skape mer liv i sentrum, mener hun.

Prosjektet «Ekte landsbyliv» omhandler både stedsutvikling, så vel fysisk som kulturelt, og merkevare-/identitetsbygging, påpeker ordføreren.

Liv Solveig Alfstad synes det er moro at folk som ellers ikke er så engasjert i kommunale spørsmål synes det er spennende å jobbe med ting som gjelder «Ekte landsbyliv».

Første landsbyrådsmøte

Allerede mandag kveld holdes det aller første møtet i Landsbyrådet i kommunestyresalen i rådhuset. Landsbyrådet skal være referansegruppe for «Ekte landsbyliv»-prosjektet og debattforum.

Alle som vil kan være med i rådet. Derfor er alle interesserte velkommen til møtet. Det er allerede over 50 personer som har sagt seg interessert i å være med, forteller næringsrådgiver Stine Røen i Nordre Land kommune.

Landsbyrådet blir som et folkemøte, der alle som har lyst til å engasjere seg i arbeidet for Landsbyen Dokka kan være med, uansett hvor de bor. Noe av det første rådet vil bli involvert i er å finne ut hva som er Dokkas identitet, hva stedet er og hva man vil at det skal bli, sier daglig leder Per A. Rognerud i Landsbyen Næringshage.

Artikkeltags