Gammel skole blir som ny

BYGGER NYTT: Gjermund Grøterud (til venstre) og Rino Barm er to av snekkerne fra Syljuåsen som driver på så det hviner i sager og støvskyene står på Dokka videregående skole for tida.

BYGGER NYTT: Gjermund Grøterud (til venstre) og Rino Barm er to av snekkerne fra Syljuåsen som driver på så det hviner i sager og støvskyene står på Dokka videregående skole for tida.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

30. april neste år blir det fest på Dokka videregående skole. Da skal det feires at skolen har fått «new look» etter en ombygging for 69,1 millioner kroner.

DEL

Med elever utenfor kontordøra og håndverkere ti meter unna tar en blid rektor Tone Myhren imot avisas utsendte.

Det er bustete nå, men her blir det fint. All ros til elever og ansatte som har vært veldig tålmodige siden byggingen startet i august i fjor. Alle har vist romslighet, smidighet og raushet. Det har også vært mye gi og ta i diskusjonene om romløsningene både mellom studieretningene og mellom prosjektkomiteen lokalt og ledelsen på Lillehammer. Men vi har kommet fram til løsninger som alle kan leve godt med, sier Myhren.

Bedre luft

Hun mener den store investeringen viser at Oppland fylkeskommune tross alt er villige til å satse på Dokka. Syljuåsen har den bygningsmessige entreprisen mens Land Elektriske i samarbeid med rørleggerfirmaet Malmberg og Lillehammer Ventilasjon er entreprenører innen tekniske installasjoner.

Prosjektet startet med behovet for bedre luft i bygningene fra det tidlige 70-tallet. Derfor går cirka 35 millioner kroner til nytt ventilasjonsanlegg. Andre store kostnader er ny kantine/studiesal/bibliotek og bedre fysiske arbeidsforhold for lærere og elever.

Blokk D rives

En solid sum går også med til riving av Blokk D. Et areal på 1000 kvadratmeter forsvinner. Det er et skår i gleden.

Midt på 80-tallet var det rundt 630 elever på skolen Nå har den 320 elever fordelt på sju studieretninger.

Rektor Myhren forklarer at nedgangen ikke minst skyldes Reform 94 som bare ga 16-19-åringer rett til videregående opplæring. Tidligere hadde skolen mange «gamle» elever. Andre faktorer han framholder er at det er blitt økt konkurranse fra andre skoler i Gjøvikregionen, samt folkenedgang i Land og noe mindre årskull.

Vil klare seg

Men jeg frykter ikke skolens død. Nå får vi en topp moderne skole tilpasset elevenes behov. Vi har også beviselig en meget konkurransedyktig lærerstab og kan profilere oss på kvalitet. Det er svært viktig at landingene og folk fra øvrig omland kjenner sin besøkelsestid og bruker oss, sier Myhren som er leder for om lag 50 lærere.

Skolen huser cirka 65 årsverk fordelt på rundt 70 ansatte. Studieretningene er studiespesialisering (tidligere allmennfag), helse- og sosialfag, design- og håndverksfag, elektrofag, teknologi- og industriell produksjon (tidligere maskin/mek), byggfag og IKT-servicefag. Fra neste år har skolen også restaurant- og matfag.

Skolens særpreg er et bredt tilbud som speiler Land-samfunnet. Land har mange små bedrifter i ulike næringer. Et svært viktig poeng er at hele skolen vil bli fyrt opp med flisvarme fra Dokka Biovarme.

Artikkeltags