Fylkene våre har ansvar for store oppgaver, deriblant videregående skole og fylkesvei. Mange er opptatt av disse sakene, og da er nettopp fylkene avgjørende for å få til bedring. Nærhet til utbedring av veier og skoler krever oppløsning av tvangssammenslåtte fylker, inkludert Innlandet.

Når det er sagt, vil Senterpartiet ha rådgivende folkeavstemning så folk har mulighet til å bruke stemmeretten og påvirke beslutningen. Stortinget vil ikke gå inn og overstyre eller tvinge igjennom oppløsning, det ville være å synke til samme nivå som dagens regjering og statsminister Solberg har stått i spissen for. Et levende folkestyre med klok forvaltning og bedre fordeling er en forutsetning for Senterpartiets politikk i hele landet, inkludert i fylkene.

Er det noen som har stått for bråk og uro i offentlig forvaltning de seinere åra, er det de mange Høyre-leda konstellasjonene som har regjert. Regionreformen hadde blant annet til hensikt å rydde opp i grensene for forvaltninga, men har i stedet ført til det motsatte. Domstolsreformen vi har fått etterpå, har fått inndelinga etter Oppland og Hedmark sine grenser. Men, navnene lyder nå «Vestre Innlandet tingrett» og «Østre Innlandet tingrett». Stortingsvalgkretsene forholder seg også til fylkesgrensene, foruten at Lunner har gått til Akershus valgkrets og Jevnaker har gått til Buskerud. Dette har ikke bidratt til å rydde opp, tvert imot. Og stortingsbenken til Oppland mister nå en plass. En plass i manko medfører også at vi er en færre til å påvirke fra Oppland, og potensielt også ett parti mindre fra vårt valgdistrikt. Forvirringa er dessuten komplett med alle henvendelsene vi får om å møte «Innlandsbenken» på Stortinget, en benk som ikke finnes.

Skal vi få en styrking av demokratiet og god forvaltning av nye oppgaver til fylkene, er oppløsning det klokeste vi kan gjøre. Senterpartiet så dette da fylkestinga i både Oppland og Hedmark vedtok at vi ikke ønsket sammenslåing, men Solberg-regjeringa fikk tvunget det igjennom. Senterpartiet ser dette nå i sak etter sak der oppgaver og tjenester fra de gamle fylkene må bli slått sammen. Dermed tar vi fjellvettregel nr. 8 på orde: Vend i tide, det er ingen skam å snu! Sammenslåinga var ikke ønska, er ikke lettvint å få til i praksis, og gjør ikke fylkesveiene eller videregående skole bedre. Det tror jeg derimot en ny Sp/Ap-regjering vil gjøre.