Gå til sidens hovedinnhold

Opplysende saksframlegg til styremøte i Helse Sør-Øst

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var avgjort en stor overraskelse å lese saksframlegget til styret i HSØ fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. Det ga oss alle som er mot et hovedsykehus en klar inspirasjon om å fortsette langs den veien vi har hatt fra 2005 til 29.01.2019.

Inspirasjonen kom fordi hele framlegget oser av en indirekte, og ikke minst en klar, beskjed til administrasjon og styre i Sykehuset Innlandet (SI) om at idéfasearbeidet de har oversendt HSØ er et mindreverdig makkverk.

Det er derfor at tida har dratt ut. SI-ledelsen har overhodet ikke problematisert prosessen fram til målet. Dette er andre omgang med refs fra HSØ. Første gang var da vår aksjon klaget på at SI ikke hadde gjort noen ting vedrørende klare føringer om å utrede 0-alternativet. Dette ga «gi-gass-tilhengerne» en smell.

Nå bruker saksframlegget i HSØ mye plass på å problematisere mye av det «Sykehusaksjonen for 3 akuttsykehus i Oppland», som senere har tatt navnet «Støttegruppa for fullverdig akuttsykehus i Gjøvikregionen», har fremmet.

  1. Reiseavstander som vil føre til lengre reiser for pasienter og ansatte. Enorme økninger i reisekostnader og en enorm økning av CO2-utslippene.
  2. Eksisterende sykehusbygninger sin tilstand har vært et stadig tilbakevendende punkt. Her er Gjøvik klart best. Vi har jo påpekt at slik pengesløsing som SI har planlagt ikke kan godtas av samfunnet.
  3. Vi har skrevet svært mye om den umulige økonomiske gjennomføringen. Det er alt for lite penger i potten. Det er kort og godt ikke penger til både stort nybygg, lokalmedisinske sentre og å opprettholde flere sykehus. Jo større nybygget blir, jo mindre blir det til drift av «alt sammen». Tar vi da med at et nybygg skal betale enorme avdrag og rentekostnader, som i sin tur vil medføre enda større nedskjæringer for pasientene, ser alle at dette er galematias. Dette er jo et fullstendig brudd med det styret i HSØ har poengtert flere ganger: Det skal legges vekt på «sørge for ansvar for hele regionen» Dette vedtaket kan jo ikke harmonisere med enorme nedskjæringer.
  4. Det har ikke vært noen gode vurderinger av den økonomiske bærekraften for en framtidig sykehusstruktur. Hadde dette blitt gjort uhildet, så hadde vi kunnet lagt denne debatten død for flere år siden. Det finnes kort og godt ikke nok penger. Når konseptfasen er sluttført, skal en slik gjennomgang vurderes av folk som ikke er involvert i prosessen.
  5. Vi har hele tiden pekt på at SI-ledelsen jobber for Hedmark, nå kalt østsiden av Mjøsa. Styret har klart gitt beskjed om at det skal være likebehandling av øst og vestsiden, noe som gir oss på vestsida svært gode argumenter i tida som kommer.
  6. Vi har påpekt i flere innlegg at fylkene har altfor store avstander til å samle alt under ett tak. Helse Sør-Øst følger oss i denne vurderingen. Et slikt sykehus ville blitt på størrelse med A-hus. Det vil overhodet ikke samsvare med styrets mantra om å sørge for ansvar for hele regionen. Det ville være nok et brudd på denne intensjonen.
  7. Saksframlegget diskuterer også pasientgrunnlaget og problematiserer dette, blant annet blir det framhevet at Gjøvik har størst pasientgrunnlag og at det må være et akuttsykehus der for å forsvare at Hadelands, Gran og Lunner, 26179 innbyggere fremdeles skal bli i SI sitt område og sikre SI det grunnlaget de trenger for å drive godt.

Alt i alt er dette et godt dokument for den framtidige kampen, og ikke minst en kilevink til arbeidet SI-ledelsen har foretatt.

Vi må, som aksjon, påpeke at her er det en del folk som bør vurdere om de er kompetente til å jobbe videre i SI-ledelsen. Det er vel på tide å få inn folk som kan se på dette med nye øyne.

Kommentarer til denne saken