Fylkene våre er viktige. De har ansvar for store oppgaver, deriblant videregående skole og fylkesvei. Mange er opptatt av disse sakene og det påvirker lokal næringsutvikling og lokale arbeidsplasser. Fylkene er avgjørende for å få til bedring. Nærhet til utbedring av veier og skoler krever oppløsning av tvangssammenslåtte fylker, inkludert Innlandet. Skjelstad skriver i OA 3. januar at Sp ønsker å skape uro. Tvert imot, med oppløsning får vi ro om struktur og fokus på tjenester nær folk i stedet.

Senterpartiet har hele veien vært opptatt av folkevalgt styring nærmest mulig folk og tjenester nær folk. I et levende demokrati må folk ha innflytelse på det som skjer rundt dem. Venstre påstår at regionreformen til Solberg-regjeringa skulle handle om at politiske beslutninger skulle bli tatt nære dem det gjelder, men for Oppland og Hedmark sin del skjedde det stikk motsatte. Begge fylkesting sa nei til sammenslåing, men blant annet Høyre og Venstre stod på sitt og tvang sammenslåinga igjennom.

Skulle reformen gi mening, måtte det i det minste følge med noen nye oppgaver. Det gjorde det i hovedsak heller ikke. I stedet bidrar tvangssammenslåingene til stille sentralisering, der regionkontor i tjeneste etter tjeneste endrer innhold, mister stedlig ledelse, og etter hvert kan bli erstatta av en digital løsning.

Mulig det er slik borgerlig side vil spare penger, men for Senterpartiet er folks tilgang på og tillit til tjenestene av større verdi. «Å spare seg til fant» vil ikke gi bedre videregående skoler eller fylkesveier, ei heller mer lokal næringsutvikling eller flere arbeidsplasser.