Hva skjer dersom fylkestinget vedtar å søke om oppløsning av Innlandet? Det er et helt essensielt spørsmål foran høringsrunden og den rådgivende folkeavstemningen om reverseringsspørsmålet. Og et hovedproblem er at det ikke har noe klart svar. Fordi ingen vet hva alternativet er, ut over at det ikke er noen mulighet for å skru tida fire år tilbake til da Oppland og Hedmark fylkeskommuner begynte å forberede seg på å bli ett.

I leserbrevspaltene argumenterer fylkespolitikerne for sitt syn. Ap og Sp, som faller blytungt på meningsmålingene, bruker energien på å kive innbyrdes om fylkesspørsmålet. Framgangsrike Rødt viser at også de kan være pragmatiske i heltidsspørsmålet, og ansetter på prosjektbasis for å drive kampanje for sitt syn i delingsspørsmålet. Mens MDG, som stemte for å sende spørsmålet på folkeavstemning, varsler at de har konkludert i saken og vil beholde Innlandet - allerede før den rådgivende stemmetellingen de har bedt om.

Det som er helt sikkert, er at det blir kaos om fylkestinget vedtar oppløsning. I randsonene inn mot Viken, er det lite tilhørighet å spore til de gamle fylkeshovedsetene. Hadelandskommunene nærer langt sterkere følelser til nettopp Hadeland, enn til gamle Oppland. Gran har bestilt fakta på bordet for å se om det er viktigere for dem å være i samme fylke som Lunner, enn hvilket fylke det i så fall er. Med Lunner, Gran og Jevnaker nå i hver sine fylker, ser hadelendingene det blant annet begynner å gå ut over det tidligere samlende videregående skoletilbudet i regionen at elevenes rettigheter sorterer under ulike fylker.

I Valdres er man ikke særlig opptatt av fylkesdiskusjonen, og følgelig er det heller ingen større diskusjon om å søke lykken i andre himmelretninger.

I Kongsvingerregionen er arbeidsmarked og orientering nærmere Romeriket og Viken enn Hamar. Til Østlendingen sier ordføreren i Kongsvinger at det kan bli aktuelt å søke seg i den retningen, og nabokommunene sier seg avhengige av å være i samme fellesskap som nettopp Kongsvinger.

Diskusjonen om fylkesoppløsningen har fått flere til å tenke nye tanker. Kanskje har kampen mot sentralisering slik sett modnet sonderingene om kommunesammenslåing.