Gå til sidens hovedinnhold

Opplevelse av hemmelighold

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Omsorgstjenesten i Vestre Toten Kommune har virkelig kommet i fokus i den senere tid. Dessverre er ikke vår kommune alene om å være ute i hardt vær om dagen. Våre nabokommuner, Gjøvik og Østre Toten, opplever også urolige tider på omsorgsfeltet. Vi opplever mange likhetstrekk i disse sakene. Etter vår mening er noen av de viktigste årsakene til denne situasjonen manglende åpenhet og ærlighet fra kommuneadministrasjonen.

Vi opplever til stadighet at kritikkverdige forhold blir hemmeligholdt eller underslått.

Resultatet blir da ofte at politikerne tar avgjørelser på for dårlig grunnlag. Da blir mange skadelidende. Både brukere, ansatte, pårørende og også politikerne som mister tillit. Spesielt vil vi nevne de ansatte som gjør en heltemodig innsats. Mange av disse opplever hverdagen som ekstra belastende, (oppsigelser og sjukefravær).

Vi har lyst til å trekke fram uttalelser fra advokat Birthe Maria Eriksen som har arbeidet mye med varslingssaker. Hun hadde et lengre innlegg i OA i juli i år. Hun sier det som er viktig i slike saker.

Ellers vil vi gi honnør til Oppland Arbeiderblad og takke for det engasjementet de har vist i denne varslersaken i vår kommune. Redaktør Sønstelie og hans stab har gjort og gjør en beundringsverdig innsats her.

Til slutt. Vi håper at kommuneadministrasjonen kan lære av denne saken slik at praktiske og gode løsninger blir resultatet av arbeidet som nå pågår.

Kommentarer til denne saken