Endelig lar helse- og omsorgsministeren høre fra seg sykehussaken og sier hva nullplussalternativet egentlig skal være. I sitt skriftlige svar til partifelle og Opplands stortingsrepresentant Rune Støstad skriver Invild Kjerkol at «ny struktur med Mjøssykehuset i Moelv ligger fast, og null-pluss utredes fullt ut for å få et sammenligningsgrunnlag.»

Statsråden peker på det velkjente faktum at det har vært «diskusjoner og utredninger over flere år som har vist at det er behov for å samle spesialiserte sykehusfunksjoner i Innlandet». Og at «Ny struktur tilsier et Mjøssykehus i Moelv, med en samling av de mest spesialiserte tjenestene».

I og for seg sier Kjerkol det samme som hun har sagt før. Men hun legger ingen tyngde i hva nullplussalternativet skal være, slik som flere mente å lese av vedtaket fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst i januar. Tvert imot sier hun nå hva som ligger i den runde formuleringen utrede «fullt ut»; å få fram et sammenligningsgrunnlag. Ikke noe sted i sitt svar gir statsråden inntrykk av at det er snakk om to likeverdige alternativer. Ei heller likeverdige utredninger, som prosjektleder i Helse Sør-Øst nå har presisert at han mener ligger i mandatet.

Svaret fra Kjerkol har tatt noen dager. Vi har grunn til å tro at også høytstående representanter har avventet forespørsler om å uttale seg i saken – til statsrådens har avgitt sitt svar. Det er gode grunner til å tro at det måtte gås en runde eller to på kammerset i regjeringen, før dette svaret kom. Fordi Sp-leder Vedum har lagt politisk prestisje i å levere på valgkampens sykehusløfter til Elverum og Hamar.

Men representanter fra politikk og næringsliv satt med positivt inntrykk etter møte med ministeren torsdag. Før helga ble det også klart at Gran kommune har fått klarsignal fra Sykehuset Innlandet til prosjektering av sykehjemmet på Sagatangen med avsatte arealer til spesialisthelsetjenester. Dette i størrelsesorden tilsvarende hovedmålet om et lokalmedisinsk senter, som ligger inne i alternativet med Mjøssykehus på Moelv - men ikke i nullplussalternativet.

Nær historie viser at i denne prosessen er intet gitt. Men fredagens uttalelser kan peke i retning av at Ap har innsett at denne saken også trenger en politisk avklaring på høyeste hold. Ikke minst trengte Opplands fremste politikere vise at de ikke lar seg valse over uten protest.