Tendensen er den samme over hele landet, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I Norge var det 200 færre inngåtte ekteskap i 2016 enn året før.

Antall vigsler svinger selvsagt fra år til år, men bare to år tidligere har giftelysten vært så laber som i fjor, viser SSB-statistikken for siste 50 år. Bunnårene var i 1992 og 1993. Da var det henholdsvis 575 og 565 par som giftet seg.

På 60- og 70-tallet ble det mange år inngått over 1000 ekteskap i året. Hyppigst ringte bryllupsklokkene i Oppland i 1969. Da var det hele 1204 par som ble smidd i hymens lenker her i fylket, altså mer enn dobbelt så mange som i fjor, viser SSB-statistikken.

Rekordlave skilsmissetall

Det er ikke bare antall vigsler som blir færre. Antall skilsmisser i Oppland i fjor var også rekordlave, skal vi tro tallene fra SSB.

Totalt 301 par fikk innvilget skilsmisse i fjor, og det var 14 færre enn året før. Man må helt tilbake til 1989 for å finne like lave skilsmissetall her i fylket (299).

I 2005 var det hele 440 par i Oppland som skilte lag. Men fra og med 2007 har antallet skilsmisser stort sett avtatt hver eneste år. Denne trenden ser altså ut til å fortsette.

Likekjønnede ekteskap

Det var totalt 278 likekjønnede par som giftet seg i Norge i fjor. Hvor mange av dem som var fra Oppland, finnes det foreløpig ingen statistikk på. Det er fortsatt flest kvinner som inngår likekjønnede ekteskap, men det er i ferd med å jevne seg ut. I 2016 ble 96 ektepar av samme kjønn separert, mens 78 ektepar av samme kjønn skilte seg.