Det er ikke mange som har et nært forhold til fylkeskommunen, og det er kanskje like greit. Det betyr at kvaliteten på tjenestene er god.

Den som tror at ungdommene i Innlandet får bedre videregående skole av å dele opp Innlandet i to fylker, tar feil. Administrasjonen i Innlandet fylke besitter stor kompetanse og oppnår gode resultater, selv etter en lang periode med omstilling og endring. Kompetansen i fylkeskommunen og ute på de videregående skolene er avgjørende viktig for kvaliteten i tilbudet til elevene.

Skolen kan ikke styres etter valgsyklusen eller innfallsmetoden. Det å oppnå gode resultater i skolen tar tid og krever administrativ skoleeierkompetanse og politisk vilje til prioritering.

Det blir stadig færre barn og unge i Innlandet samtidig som næringslivet i Innlandet sliter med å rekruttere arbeidskraft. Det er Innlandets store utfordring og den løses ikke ved å gå etablere to mindre fylker og splitte opp det viktigste fagmiljøet i fylkeskommunen.

Deles Innlandet i to små enheter vil det føre til oppsplitting av kompetansemiljøet og forvitring av tilbudet på de videregående skolene. Omstilling er tøft for de ansatte og det er fare for massiv kompetanseflukt hvis vi sender dem ut på en ny ørkenvandring mot noe ingen aner hva er. Det vil gå utover bredden i tilbudet til elevene og kunne bidra til at Innlandet vil mangle enda flere fagarbeidere i årene som kommer.

Oppland og Hedmark gjenoppstår ikke etter et politisk vedtak, de må reetableres som to helt nye fylker etter nye tøffe forhandlinger og nye harde kamper. Det tar tid, alt fokus og koster penger. Det vil gå utover tilbudet til innbyggerne. Mest av alt vil det gå utover tilbudet til de som nå er barn og unge, de som er vår felles framtid. Det har ikke Innlandet råd til.

De som kjemper for splitting burde bruke kreftene på det som virkelig avgjør hvordan utviklingen i Innlandet blir framover. De burde kjempe for et godt og bredt skoletilbud som er attraktivt for nye og eksisterende innbyggere.