Oppland har landets flinkeste grunnskolelærere

I en fersk rapport hvor SSB kartlegger lærekompetansen i grunnskolen gjør opplandske lærere det svært godt i de fleste fag. Spesielt gode er de i engelsk, naturfag og yrkesfag.