Ferske tall fra Mediebedriftenes Landsforening viser at OA er den avisen i Innlandet som er størst digitalt. 39.100 personer leser oss digitalt, mens tallene totalt sett viser 53.000 lesere.

Digitalt har OA opplevd en vekst på 1000 digitale lesere. Sett opp mot et tap på 2400 i antall papirlesere, er den samlede veksten på 100 lesere. Det tallet kommer av at flere lesere har både papir og digitalt abonnent hos OA.

Se tallene for alle Amedia-avisene og samarbeidende aviser i Innlandet nederst i saken.

Følger utviklingen i tiden

– Den digitale fremgangen følger utviklingen i tiden. Det er gledelig at leserne våre i stadig større grad setter pris på den innsatsen vi har lagt ned i de digitale produktene våre, sier ansvarlig redaktør Erik Sønstelie.

Han sier han tror fremgangen nå skyldes at avisen har klart å gjennomføre noen journalistiske satsninger.

– Det var svært gledelig å vinne journalistiske priser og at vi også nasjonalt har fått oppmerksomhet for noen av sakene vi har gjort.

GD størst totalt

GD er den største avisen totalt i Innlandet, med 54.800 lesere. Avisen har imidlertid færre digitale lesere enn OA, som er 38.300.

Den største endringen er hos Glåmdalen, som har gått ned med 1200 lesere totalt. Hos GD har ikke det totale tallet endret seg.

Avis OA GD Østlendingen Glåmdalen Ringsaker Blad Hadeland Avisa Valdres
Digitalt

39.100

38.300

25.900

24.000

11.800

10.800

8900

Papir

24.700

28.500

17.800

18.200

10700

6900

9600

Totalt

53.000

54.800

37.500

35.400

19.000

14.900

14.200

Endring totalt 100 0 - 800 - 1200 - 400 - 500 - 300