Oppdaget feil på demningen – nå tømmes hele Lønsjøen

– Vi fant en lekkasje under spjeldet, og hele vannet må tømmes før vi kan få reparert det, sier daglig leder i Toten Almenning lodd nummer 2, Rolf Børstad.