Testingen er fast rutine hvert år i januar og juli. Det sendes ut tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet skal bety at du skal søke informasjon i TV, radio, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Tore Ketil Stårvik til Direktoratet for samfunnsberedskap, som er sjef for Sivilforsvaret.

Det er politiet som har ansvaret for å utløse varslingene i fredstid. Cirka halvparten av befolkningen vil kunne høre alarmen.