Omtelling i Gjøvik: Ingen endring i mandatfordelingen

Den nye opptellingen av stemmene i Gjøvik fører ikke til endring i mandatfordelingen.