Gjøvik tar raskere imot pasienter

TILTAK: Åtte tiltak vurderes for å raskere ta imot pasienter fra sykehuset. (Illustrasjonsbilde)

TILTAK: Åtte tiltak vurderes for å raskere ta imot pasienter fra sykehuset. (Illustrasjonsbilde) Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

De første månedene av 2018 viser en klar nedgang i antall overliggerdøgn ved sykehuset.

DEL

Gjøvik kommune måtte betale Sykehuset Innlandet for 1195 døgn på sykehus i 2017. Det var en økning fra 902 i 2016.

Dette er døgn hvor ferdigbehandlede pasienter ligger på sykehus i påvente av å få et tilbud i kommunen.

Både administrasjonen og politikere har vært opptatt av at kommunen raskere skal kunne ta imot pasienter. Politikerne skal vedta en konkret tiltaksliste, men statikk for starten på 2018 viser en nedgang i antallet overliggerdøgn.

De tre første månedene i 2017 var antallet 510. De to første månedene i år er tallet 161. Begynnelsen av mars startet dessuten bra, men tallene for februar og mars er ikke verifisert av Sykehuset Innlandet ennå.

De foreslåtte tiltakene som er til vurdering hos politikerne er:

  • Når en pasient på korttidsplass blir innlagt på sykehus, så vil plassen umiddelbart bli frigjort til andre.
  • Opprette flere dagsenterplasser for demente.
  • Kartlegging av behov for- og innkjøp av nødvendig utstyr til hjemmetjenesten.
  • Opprette et ambulant team i de hjemmebaserte tjenestene.
  • Økt bruk av plasser på Steffensrud.
  • Omgjøre til 4 ekstra dobbeltrom i tredje etasje Haugtun.
  • Omgjøre 8 boliger i Åslundmarka til heldøgnsbemannede omsorgsboliger.

Det er spesielt de to nederste tiltakene som krever bevilgning av penger. De vil koste kommunen åtte millioner kroner årlig.

Da utvalg for helse, omsorg og velferd behandlet saken før påske, gikk de for de seks første tiltakene, mens de to nederste skal vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplanen for de neste fire årene.

Artikkeltags