Omsetningssvikt på 43 millioner første halvår for CC Gjøvik

Av Norges 60 største kjøpesentre har CC Gjøvik hatt den fjerde svakeste utviklingen i første halvår.