Omkjøring under kranberging på rv. 4 skapte problemer: – Flaks at det ikke skjedde ei ulykke

I forbindelse med berging av mobilkrana ved rundkjøringa på Roa, ble riksveg 4-trafikken henvist til vesentlig mindre, lokale veger. Det skapte utfordringer flere steder i distriktet. Nå spør folk om alternativ omkjøring ved stenging av riksveg 4 er forsvarlig.