Gå til sidens hovedinnhold

Om tømmerterminaler på Gjøvikbanen: Private initiativ utenfor nasjonal transportplan, sier Hareide

To prosjekt for å kunne frakte tømmer på Gjøvikbanen ligger utenfor offentlige planer. Hareide viser til at Bane NOR kan bistå, men ikke bygge.

For abonnenter

Marit Knutsdatter Strand (SP) tok opp spørsmålet i Stortinget nylig. Hun ville vite status for de to aktuelle tømmerterminalene på Stryken og Skjelbreia. Per i dag er ikke tømmertransport på Gjøvikbanen mulig. Derfor må all transport vest for Mjøsa foregå med lastebil.

I svaret viser Hareide til at begge disse terminalprosjektene er private. Ingen av dem ligger inne i Najsonal Transportplan.

Både Skjelbreia og Stryken er mulige lokaliseringer for etablering av nye tømmerterminaler på Gjøvikbanen.

Må være hensiktsmessig

– Jernbanedirektoratet og Bane NOR har hatt en dialog med tømmernæringen og Norges Skogeierforbund om en tømmerterminal på vestsiden av Mjøsa. Ifølge skogeiernæringen bør tømmerterminalene ha en utforming og en størrelse som gjør transporten effektiv. Det innebærer at terminalen bør ha adkomst for 60 tonns tømmervogntog, 600 meter lange lastespor, el-tilknytning til lastesporene, fast dekke, tilstrekkelig lagringsplass, at terminalen er døgnåpen og at den er sikkerhets- og miljøsertifisert, går det fram at svaret fra ministeren.

Les også

Gjøvikbanen er vinterens mest dødelige togstrekning

Private initiativ

Om dagens status for prosjektene svarer Hareide at prosjektet på Skjelbreia for tiden ligger per i bero hos de private tømmeraktørene. Prosjektet på Stryken er et privat prosjekt som er i en tidlig prosjekteringsfase og som utføres av grunneiere og deres samarbeidspartnere. Det er utbygger og entreprenør Løvenskiold, Norske Skog og Team 1432 som deltar i forprosjektet. Forprosjektet jobber med en sidesporløsning fra Stryken stasjon og inn på Løvenskiolds eiendom. Der planlegges det et 600 meters lastespor med fasiliteter for av- og pålessing av tømmer fra bil til bane. Forprosjektet er planlagt å være ferdig i juli inneværende år.

Mulig samarbeid

Hareide viser også til at Bane Nor har tilbudt å starte en dialog med de private eierne om et mulig samarbeid for etablering og drift av terminalen på Stryken.

– Dersom de økonomiske forutsetningene for å bygge ovennevnte spor og terminal er til stede, håper man å gå videre med prosessen etter sommeren. Siden dette er private prosjekter på privat grunn, blir Bane NORs involvering rettet mot den den enkelte eier. Den miljømessige gevinsten så vel som en mulig vekst for en viktig næring i området vil nyte godt av en framtidig terminal i dette området, svarer Hareide.

Les også

Vivian (53) blir ny sjef for Gjøvikbanen

Kommentarer til denne saken