Befolkningsstatistikken lyver ikke. Regionsenteret er den kommunen som i fjor hadde størst nedgang i folketallet av samtlige i Vestoppland. Gjøvik gikk inn i 2022 med 128 færre innbyggere enn året før. Fødselsunderskuddet endte på 46. Men også tilflyttingen gikk feil vei. Til sammen flyttet 76 flere ut av Gjøvik kommune, enn inn. Folketallet er nå på 30.267 innbyggere. Også på Lillehammer krympet folketallet i fjor, der med 53 personer.

Utviklingen i Hamar og Ringsaker derimot, fortsetter i positiv retning. Hamar kan glede seg over 490 flere innbyggere i 2021, hvor tallet stoppet på 31.999 folkeregistrerte. Ringsaker er fortsatt Innlandets suverent mest folkerike kommune, opp 176 innbyggere til 35.073 i fjor.

Vestre Toten er igjen den kommunen i Vestoppland som kan glede seg mest over befolkningsutviklingen. I fjor ble det 113 flere innbyggere, selv med fødselsunderskudd. Fordi Toten-kommunen har knekt en kode som naboene sliter med å løse. Helt siden 2017 har Vestre Toten hatt netto innflytting til kommunen. Mens det for eksempel hos naboene i Østre Toten har flyttet 477 flere ut enn inn over det siste tiåret.

I fjor krympet folketallet med 44 både på Østre Toten og i Søndre Land. I Nordre Land ble det et lite minus på fire personer.

På Hadeland er Lunner fjorårets vinner, med 82 nye innbyggere. Ekstra gledelig er her et fødselsoverskudd på 18. Også Jevnaker har en betydelig vekst på 41 innbyggere, mens Gran vokste med 22.

Den prosentvis største økningen i folketallet i fjor finner vi antakelig i Vang. 18 flere flyttet inn enn ut av kommunen gjennom året, så selv med et lite fødselsunderskudd vokste folketallet med 14, opp til 1587 innbyggere. Sammen med Øystre Slidre som økte med 16 innbyggere, bidro Vang sterkt til å redusere folketallsnedgangen i Valdres som region. I de øvrige kommunene var nedgangen fordelt med 16 i Sør-Aurdal, 17 i Nord-Aurdal, 9 i Vestre Slidre og 1 i Etnedal.

Om tallene ikke er så store år for år, ser man over tid en trend som sier noe om utviklingen i Vestoppland. Den stagnerer dessverre, sammenlignet med naboregioner i sør og øst.