Gå til sidens hovedinnhold

Om Sykehuset Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helsepartiet i Innlandet mener at det har vært en stor omveltning i de lokale sykehusene med tøffe sparetiltak og nedleggelser som er svært negative for pasientene. Ikke minst gjelder dette lungesykehuset på Granheim. Disse pasientene har blitt overført til en liten avdeling på Lillehammer sykehus og har fått et dårligere tilbud. Helse Sør-Øst planlegger å bygge et nytt stort hovedsykehus i Innlandet til cirka 8 milliarder kroner. I tillegg skal Hedmark og Oppland etter planen beholde to av dagens fem sykehus.
Helsepartiet mener at denne planen er lite hensiktsmessig og at den vil ramme mange pasienter i fylket som vil få svært lang reisevei på værutsatte strekninger for å komme til sykehus.
Det er imidlertid vedtatt et «målbilde» om et Mjøssykehus, som Sykehuset Innlandet nå sparer opp egenkapital til, ved å kutte i pasienttilbudet og legge ned psykiatri og altså lungesykehuset Granheim.
Dette selv om det slett ikke er sikkert at det blir noen nytt hovedsykehus. Pasientene merker sparekniven selv om Helse Sør-Øst ikke har satt av finansiering til nye sykehus i Innlandet. Helse Sør-Øst prioriterer å bruke penger på prestisjesykehus i Oslo som har en kostnadsramme på 50 milliarder totalt.
Vi frykter at Helse Sør-Øst ikke vil ha bærekraft til nye sykehus i Innlandet uansett hvor mye Sykehuset Innlandet klarer å effektivisere. Innlandet er nemlig avhengig av at også Oslo universitetssykehus effektiviserer sin drift med nærmere 10 prosent de neste fem årene, dersom Innlandet skal få penger til sitt prosjekt. Sparekravene både i Sykehuset Innlandet og ved Oslo universitetssykehus virker urealistiske, men det forhindrer ikke at forsøkene på sparing går ut over pasientene. Det verste er kanskje at det spare til et stort og dyrt sykehus som vil føre til nedleggelse av tre viktige sykehus.
Helsepartiet Innlandet frykter at det vil gå svært lang tid for Helse Sør-Øst har økonomisk mulighet til investeringer i Innlandet på grunn av det store løftet som planlegges i Oslo.
Helsepartiet mener prinsipielt at nødvendig helsehjelp er en menneskerett uavhengig av geografi og avstandene i Innlandet er store. Lokalsykehusene i Innlandet er ikke spesielt små, ei heller i europeisk målestokk. De eksisterende sykehusene er velegnet for opprustning og videre drift. Det er også mye mer realistisk at Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet vil ha økonomi til opprustningstiltak ved de eksisterende sykehusene og en slik plan vil ikke kreve effektivisering på samme måte som dagens dyre planer.

Vi vil skrinlegge planene om nytt sykehus på Mjøsbrua og bevare og utvikle sykehusene på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum og Tynset. Det er prekære behov for opprustning ved alle og sykehuset på Hamar trenger nye bygg. Gode lokalsykehus kan dekke det meste av behovet til innbyggerne gjennom et godt samarbeid mellom sykehusene, med fornuftige virksomhetsplaner og funksjonsdeling. Med gode ambulansetjenester kan spesialistsykehusene i Oslo-regionen ta seg av avansert og planlagt behandling.
Helsepartiet Innlandet er også bekymret for at Kongsvinger sykehus, som nå hører inn under Akershus Universitetssykehus kan bli rammet av kutt og nedskjæringer og tappet for viktige funksjoner slik at befolkningen i Kongsvinger får lang vei til akuttsykehus.
Helsepartiet Innlandet mener:
• at vi skal beholde de lokale sykehusene som vi har per i dag. Og vedlikeholde disse etter behov, ellers vil det bli for store av stander mellom lokalbefolkningen og sykehuset de hører til.
• at Stortinget må be Helse Sør-Øst om en utredning et billigere alternativ for Oslo-sykehusene enn Aker/Gaustad – et alternativ med fortsatt sykehusdrift på Ullevål
• at et rimeligere alternativ i Oslo vil kunne gjøre det mulig for Helse Sør-Øst å prioritere Innlandet, som har det mest presserende behovet for opprustning av sykehusbygg i hele Helse Sør-Øst.
• at behovene for investeringer i Helse Sør-Øst må vurderes samlet og et tilgjengelig investeringskapital ikke kan gå til Oslo når også de øvrige sykehusområdene i Oslo står foran utfordringer knyttet til en historisk oppgavevekst som en følge av demografiske endringer i årene framover.
• at Granheim Lungesykehus må gjenåpnes snarest.

Kommentarer til denne saken