Jeg har pendlet med bil til og fra jobb i nesten halve livet. I likhet med mange andre har jeg aldri hatt alternative transportløsninger, men har stort sett kost meg bak rattet i vekslende biler, gjerne i drøyt to timer hver dag.

En av årsakene til at bilpendlingen har gått greit er muligheten til å lytte på radioen. Den gir meg nyheter, musikk og trafikkoppdateringer i en jevn og behagelig strøm. De fem-seks milene mellom Hadeland og Gjøvik er utenkelig uten litt lyd i bilen selv om det til tider også kan være godt med absolutt stillhet. For jeg kjører jo alene, må vite.

Men I januar 2017, altså om snaut to år, kan det bli slutt på radiokosen. For da vil myndighetene slokke FM-nettet og melde overgang til digitale løsninger. Forklaringen er at den nåværende bruken av FM hviler på en analog teknologi. På grunn av begrensede frekvensressurser er det lite potensial for flere kanaler eller nye tjenester på FM-plattformen.

Digitalisering vil, ifølge nettstedet radio.no, sikre en mer effektiv utnyttelse av frekvensspekteret. En overgang til digital radio skal gi et bredere radiotilbud.

Det må også nevnes at det er det er de store norske radioaktørene som har jobbet for å få til en slokking i 2017, for på den måten å spare store kostnader i dobbel distribusjon med både FM og DAB. De mindre nærradioene stritter på sin side imot.

Det er imidlertid stilt noen krav før FM-nettet skrus av, blant dem at det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil. I motsatt fall skal FM-båndets endelikt utsettes til 2019. Det kan myndighetene like gjerne gjøre med det samme.

For det er de færreste av landets drøyt tre millioner biler som er utstyrt med DAB-radio. Jo da, det går visstnok an å kjøpe en adapter. Men hvorfor skal jeg påføres tusenvis av kroner i utgifter fordi NRK og P4 skal spare penger?

Det er også verdt å påpeke at norske bilimportører ikke er særlig imponert over de løsningene som finnes. Det er også vanskelig å tenke seg at alle nybiler som importeres til landet, blir utstyrt med en digital radio.

Det er også andre poenger som sterkt taler imot slokking av FM-båndet. For det første er Norge det eneste landet i Europa som går til det dette drastiske skrittet. Det betyr at utenlandske bilturister med sine FM-radioer ikke vil kunne ta inn verken musikk eller for eksempel livsviktige veimeldinger etter å ha krysset grensen til Norge.

Dagens Næringsliv omtalte dette nylig, og reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i Virke sier hun er bestyrtet over at ikke denne uheldige konsekvensen er omtalt i stortingsmeldingen fra den rød-grønne regjeringen som ligger til grunn for slokkevedtaket. Hun minner om at vi må ta vare på den viktige reiselivsnæringen som betyr så mye for så mange kommuner.

Vi bidrar i alle fall ikke ved å gjøre bilradioene deres ubrukelige. Og det dreier seg om over fire millioner turister årlig.
Mange av oss har etter hvert gått til innkjøp av små, digitale radioer. Vi har også tilgang til musikk både gjennom nettet og på fjernsynet. Likevel er det lett å se for seg hvilket enormt søppelberg av FM-radioer vi vil få når millioner av dem ikke lenger gir lyd fra seg. Noen mener at det dreier seg om 20 millioner av dem.

Ytterligere et motargument mot slokking, er at både FM og DAB er i ferd med å bli gammeldags. De fleste yngre mennesker benytter seg som kjent kun av strømming på nettet. Derfor er DAB i beste fall et skritt til siden.
Regjeringen med kulturminister Thorhild Widvey fra Høyre i spissen skal ta den endelige beslutningen om stengning av FM-nettet i april.

Men Stortinget vil også ha et ord med i laget, og lederen av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad fra Senterpartiet, bemerker litt spisst overfor Dagens Næringsliv at det ikke akkurat er noe sug i folket for å slokke FM-nettet. Han beklager særlig at slokkingen vil gå ut over bilturistene.

En annen næringspolitiker, Else-May Botten fra Arbeiderpartiet krever at statsråden kommer tilbake til Stortinget med saken før FM-nettet går inn i den evige taushet. Fremskrittspartiet varsler på sin side at alle relevante stortingsrepresentanter skal ta opp saken med regjeringen.

– Det finnes så mange gode argumenter for å drive FM videre, sier Øyvind Korsberg til Dagens Næringsliv.

Etter mitt skjønn fungerer dagens ordning svært godt selv om noen radiokanaler påføres ekstra utgifter. Derfor bør FM og BAD få lov til å leve side om side også etter 2019. Noe annet tror jeg vil bli ytterligere en belastning for regjeringen.