Folk har ikke tatt inn over seg at nye økonomiske tider står for døra, mener professor emeritus Trond Markestad. Han uttaler seg i den pågående sykehusdebatten, men peker på de lange linjer; oljealderen er på hell, og det blir også i Norge færre yrkesaktive som kan skatte og slik betale for oppfølging av hver syk. Vi må begynne forberede oss og rasjonalisere til dette som vi vet vil komme.

Markestad får full støtte i regjeringens nye perspektivmelding som legges fram fredag. I framskrivningene fra Statistisk sentralbyrå sier modellene at behovet for arbeidskraft innen helse og omsorg vil skyte i været med nesten 260.000 årsverk innen 2060. I dag jobber cirka hver åttende arbeidstaker i helse- og omsorgssektoren. Om framskrivningene treffer, vil det om 40 år være behov for hver tredje av oss i denne sektoren. Og langt de fleste av disse tjenestene leveres og lønnes av det offentlige.

Dette er noe å tenke på i studievalget. Alle kan ikke utdanne seg til, og regne med å få, akkurat den jobben de drømmer om. Det sikreste jobbvalget for framtida er å velge noe innenfor de sektorene samfunnet åpenbart kommer til å ha massivt behov. I pleie- og omsorg tilsier utsiktene at mulighetene for flere heltidsstillinger åpner seg opp i tiåra som kommer. Men vi vil fortsatt ha stort behov for å få flere av våre unge til å fullføre et løp som gir studiekompetanse, og enda bedre; et fagbrev.

Vi vil ikke lenger ha råd til at 15–20 prosent av ungdommene våre ikke kommer fram til startstreken for en utdannelse, i et samfunn der det blir stadig færre muligheter for ufaglært arbeidskraft. Dette forplikter.

Samtidig er myndighetene teknologioptimistiske på pleie- og omsorgssektorens vegne. Digitaliseringen kommer for fullt også der. Håpet er at flere klarer seg bedre, lenger, med ny teknologi. Vi må heller ikke glemme at flere eldre er friskere og sprekere lenger opp i åra enn før. Folkehelsa skal ikke undervurderes som en faktor i framtidsperspektivene.

Men vi må ta disse beregningene på alvor, og vi må begynne planleggingen nå. Dette må partienes valgprogram gjenspeile til høsten.