Gå til sidens hovedinnhold

Om fotball, kommunal lånegaranti og risiko for tap

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da saken om å utvide den kommunale lånegarantien til Raufoss fotball kom på kartet for noen uker sia, var vår første reaksjon; «å nei; ikke nå igjen»! Men vi valgte å se an saken før vi flagget et standpunkt – det kunne jo hende at det denne gangen var gode grunner til å støtte saken. Det viste seg å være det. Mer om det senere.

SVs tilnærming til Raufoss fotball har vært og vil fortsatt være at kommunens ansvar er knytta til breddefotballen. Elitefotball er økonomisk risikosport som må finansieres av sine egne inntekter. Raufoss fotball er uten tvil en svært viktig aktør som gir tilbud til veldig mange barn og unge. De fortjener støtte på samme vilkår som alle andre klubber. Dessverre har de sportslige ambisjonene ikke alltid stått i stil med klubbens økonomiske muskler. Dette er hovedårsaken til klubbens stadig tilbakevendende økonomiske problemer.

Et bredt politisk flertall i Vestre Toten kommune, med Arbeiderpartiet i spissen, har gjennom åra reddet Raufoss fotball mange ganger med lån - med og uten renter, tilskudd, diverse driftsavtaler og ikke minst milde gaver i form av tomtearealer som klubben solgte for flere millioner, uten at ei krone gikk til det såkalte multianlegget slik planen var. Det endte attpåtil med at kommunen måtte betale 1,2 millioner for tomta som vi hadde gitt bort da dagens stadion skulle realiseres. SV har protestert, stemt imot og stilt mange kritiske spørsmål når mange av disse sakene har vært til behandling. Vi har gjennom åra fått mye kjeft for det.

All denne turbulensen og støyen har ikke vært noen fordel hverken for klubben eller for kommunen. For SV er det derfor viktig at forholdet mellom Raufoss fotball og kommunen framover er oversiktlig, og at vi unngår nye redningsaksjoner så langt det er mulig. Sjøl om det høres helt bakvendt ut, gir en utvida kommunal garanti redusert risiko knytta til de garantiene som kommunen allerede har gitt. Grunnen er for det første at klubben sparer 600.000 kroner årlig i renteutgifter. Dette øker klubbens muligheter for å klare sine økonomiske forpliktelser betraktelig. Dermed blir det mindre risiko for at kommunen må innfri de garantiene, som alt er gitt, tilsvarende. Med en utvida garanti, kan klubben dessuten innfri banklån som er pantsatt i klubbens anlegg. Uten en utvida garanti, vil disse lånene stille foran kommunens garanti ved en eventuell konkurs. Dersom noe skulle kalles en vinn-vinn-sak, må det være denne. Med SVs historie i slike saker, ble nok mange – ikke minst i Arbeiderpartiet – overraska da SV støttet kommunedirektørens innstilling i saken.

Mange ble nok enda mer overraska da SV foreslo å utsette punktet om å redusere det årlige driftstilkuddet med 200.000 fra 2021 til 2022. Grunnen er at det fortsatt er usikkert om, når og hvor mye Raufoss fotball vil få i kompensasjon for feilen på undervarmen på stadion. Men enda viktigere er at koronasituasjonen fører til at det betydelig usikkerhet knytta til inntektene for klubben i 2021. SV ønsker så langt det er mulig å unngå en ny sak om økonomisk støtte knytta til forhold som klubben ikke rår over. Vi mener at det ville ha vært klokt å vente og se til situasjonen er mer avklart.

SV har mange ganger kritisert Arbeiderpartiet for å være i overkant rause med Raufoss fotball og alt for lite opptatt av hva som er kommunens ansvar og interesser. Når Ap endelig ser ut for å ha tatt til seg denne kritikken, skjer det i en sak og på en måte som skader både kommunens og klubbens interesser. Det er ikke lett å forstå hva dagens ledelse i AP egentlig holder på med. Men mye tyder på kompetansen om økonomi og risikovurderinger ikke er helt på et nivå som vi bør forvente av kommunens største parti.

Kommentarer til denne saken