Om du tenker etter, er det kanskje ikke nødvendig å sette inn en finn-annonse for å komme på noen å strekke ut hånda til

Av