Gå til sidens hovedinnhold

Om å røre i grøten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her kommer nok et innlegg fra meg om hjemmetjenesten i Vestre Toten. Jeg reagerte sterkt på at mitt innlegg i kommunestyret ble referert i OA med mellomtittel «Ber OA holde seg unna». Jeg fikk også reaksjoner i sosiale media på grunn av denne tolkningen. Jeg trodde mitt innlegg var så entydig støttende til ansatte og brukere at uttrykket «å røre i grøten», som jeg altså ba OA om ikke å gjøre, bør tydeliggjøres fra min side.

For meg handler dette om at media skal la være å gjenta det samme igjen og igjen, slik vi ser i andre aviser, og for eksempel oppsøke de ansatte for å få stadig flere til å beskrive det samme. Når helt nye ting dukker opp, må selvsagt OA få gjøre sin oppgave som vaktbikkje ved å omtale det. For meg og mange andre politikere har jo dette gjort oss oppmerksomme på at tjenesten ikke bare er under press, som i de fleste kommuner, men at situasjonen er/har vært skikkelig kritisk.

Så håper jeg også at OA opptrer redelig og samfunnsoppbyggende ved å være så faktabaserte de kan, ved for eksempel å ikke tolke mitt uttrykk om «å røre i grøten» på en måte som helt står i motsetning til de ting jeg sa, som var tydelige og ikke kunne misforstås.

Media (her ikke først og fremst OA) har jo utviklet en kultur der de lager overskrifter som i beste fall er misvisende, men noen ganger direkte løgnaktige. Det gir mange klikk. Noen ganger kommer nyansene bedre fram i teksten, andre ganger ikke. Dette bidrar til forsøpling av debatten i kommentarfeltene. Dessverre er det slik at svært mange baserer sine kommentarer på overskrifter og slettes ikke har lest artikkelen. Her har media et stort ansvar for ikke å bidra til ytterligere polarisering i samfunnet. Jeg håper og tror at OA fortsatt vil være seg bevisst dette ansvaret. Jeg er glad i lokalavisa mi, og ser gjerne at den følger opp saker, men også følger opp forbedringsarbeid. Nå trenger vi å være litt tålmodige, så tenker jeg at vi skal se endringer komme på plass.

Mitt inntrykk er etter hvert at det har vært en tillitskultur i VT der kommunedirektør kanskje har hatt litt vel mye tillit til sine ledere i ulike posisjoner. Jeg håper det skapes kanaler der ledere på ulike nivåer alle har mer kontakt direkte mot folk «på gølvet». Og at alle varsler og bekymringsmeldinger blir hurtig tatt tak i.

Så skal vi også huske at et overarbeidet personale, uavhengig av hvor i hierarkiet de befinner seg, fort kan bli mindre både engasjerte og empatiske og årvåkne. Derfor har vi som politikere ansvar for å sørge for en god nok bemanning.

Min oppfordring er for øvrig er: Ikke legg vekt på å bli den mest perfekte kommunen utad, men den mest ærlige. Ja til usminkede rapporter fra ulike tjenesteområder. Og lykke til med jobben videre til alle!

Kommentarer til denne saken