Rådgiver Roy Heine Olsen i Elverum kommune har i et leserinnlegg i OA forsøkt å tåkelegge hvem som jukser i debatten omkring ny sykehusstruktur i Innlandet. Han kommer med et sitat som han skriver er fra Hurdalsplattformen, men som må være en blanding av Hurdalsplattformen og egne.

Dette sitatet finnes ikke Hurdalsplattformen: «Vi skal utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehusene og styrke den lokale akuttberedskapen. Dette synes å være helt glemt av tilhengerne av sentralisering av størstedelen av Innlandets sykehusaktivitet til ett Mjøssykehus i Moelv.»

Videre heter det: «I en sterk offentlig og solidarisk helsetjeneste er fagfolkene selve nerven og ressursen vi må ta best vare på. Er det å bryte opp dagens sykehusstruktur, flytte cirka 4000 arbeidsplasser til Moelv og pålegge ansatte kostbar og tidkrevende pendling, svaret på dette? Virker dette rekrutteringsfremmende i en tid med stadig sterkere rekrutteringskonkurranse? Vil sykehusledelsen lykkes med nødvendig rekruttering til en slik sykehusstruktur?»

Hurdalsplattformen ligger offentlig tilgjengelig på regjeringen.no. Det eneste som finnes der er følgende: «Sørge for at «null-pluss»-alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut».

Det står også: «Norske pasienter skal ha et offentlig helsetilbud i verdensklasse, uavhengig av adresse og lommebok.»

Nåværende sykehusstruktur er ikke det jeg oppfatter som verdensklasse. Det er derfor man har jobbet i 20 år for å få til en for bedring.

Stina Håkensbakken peker helt riktig på at det ikke var Gjedrem som i siste styremøte ba om ytterligere informasjon, det var noen av styremedlemmene. At han i et sitt sluttinnlegg oppsummerer møtet, betyr ikke at det plutselig er han som mener det. Han var møteleder.

– Jeg skal gi meg den dagen gravemaskinene står på Mjøsbrua, sa Einar Busterud i HA i 2019 og har siden holdt seg til å kjempe mot Mjøssykehuset.

27. november 2020 skrev ordfører Lillian Skjærvik (på Elverum kommunes nettside): «Sammen med de øvrige kommunene i Sør-Østerdal, samt Åsnes kommune, står Elverum kommune fast ved at Mjøssykehuset skal bygges ved Mjøsbrua. Dette har også støtte fra 14 ordførere i Gjøvikregionen, samt vedtak i Fylkestinget så seint som i juni 2020.»

20. oktober 2017 vedtok styret i Sykehuset Innlandet: «Styret anbefaler at følgende alternative løsninger utredes i konseptfasen: a. Mjøssykehuset dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og lokalsykehusfunksjoner som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjoneringen av Mjøssykehuset skal det i Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen. b. Nullalternativet.»

Det er nettopp det som har skjedd nå.

Først snudde Einar Busterud. Så snudde Elverum kommune. Så snudde Hamar Arbeiderparti. Det er de faktaene som jeg finner. Så får man like det eller ikke like det. Men det blir feil å påstå at Stina Håkensbakken jukser.