Ole Martin (23) og resten av karene på Land sag går sikrere dager i møte

De fleste på Land Sag har jobbet der nesten hele livet. Ole Martin (23) begynte da han var 19 år og har ingen planer om å finne seg noe annet. – Nei, her skal jeg bli, sier han.