Olav (35) hadde et valg. Selge gården eller satse på flunka nytt fjøs – han valgte det siste

Olav har bygd seg tipp topp moderne nytt fjøs, tredoblet melkekvoten og skal jobbe som bonde til han blir minst 65.