I et valgmøte på Grorud Samfunnshus tirsdag 31. august gjentok tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre) flere ganger at vegprosjekter i Oppland er uviktige. Han gjorde det klart at pengene som var tiltenkt vegutbygging på Hadeland og Toten heller skal brukes i Oslo.

På direkte spørsmål fra publikum om hvorfor han setter landsdeler opp mot hverandre på denne måten, svarte han: Vi skal ikke ha penger til riksvei 4. Vi skal ikke bygge i skauen der oppe. Vi skal prioritere her i Oslo.

Elvestuen kommer selv fra Vestre Toten, men han har tydeligvis ikke fått med seg at det på Vestoppland er en rekke store industribedrifter med behov for effektive og gode transportløsninger.

Vestsiden av Mjøsa har i mange år har vårt nedprioritert i forhold til østsida. Fra Moelv er det i dag firefelts motorveg helt til Oslo og svenskegrensa. På samme side har også jernbanen blitt kraftig oppgradert.

På Toten-sida er vegstandarden derimot langt dårligere og Gjøvikbanen har i mange tiår vært nedprioritert.

Framtida for bosetning, næringsliv og utvikling vest for Mjøsa er avhengig av satsing på transport, samferdsel og industri. Venstre sier nå tydelig at de ønsker å nedprioritere denne landsdelen ytterligere.

At partiet Venstre vil tappe Oppland for penger er viktig informasjon til velgerne før valget.