Ola Elvestuen (V) mener at riksveg 4 er en uviktig vegstrekning. Han mener det er bortkastet å bruke penger på å bygge veg «i skauen» på vestsida av Einafjorden. Han mener at det er uviktig å sikre gode rammevilkår for den livsviktige eksportindusrien i vår region. Han mener det er uviktig at en ny rv4 gir store reduksjoner i utslipp fra tungtransporten. Han mener at det er uviktig å sikre dyrka jord og kulturlandskap på østsida av Einafjorden mot nedbygging.

Dette mener altså en tidligere miljøvernminister, som attpå til er fra Eina. Vi som fortsatt lever og bor i Vestre Toten ser derimot klart hvor viktig denne saken er for vår kommune og region.

Vestre Toten Senterparti har frontet en helhetlig utbygging av rv4 med vestlig trase gjennom flere år. Det kommer vi til å fortsette med, og vi er godt fornøyd med de signaler våre stortingskandiater har gitt i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

Riksveg 4 er viktig. Derimot blir Ola Elvestuen ganske uviktig etter et valg der partiet hans med stor sannsynlighet må flytte ut av regjeringskontorene.