Fylkesutvalget har disponerte 34,4 millioner kroner av midlene i handlingsprogrammet for fylkesveier dette året. Det meste – 25 millioner – går til økt vedlikehold av fylkesveinettet i Valdres, ifølge oppland.no.

Bakgrunnen er at det skal inngås en større dekkeleggingskontrakt i Valdres i 2020, og at det vil være økonomisk gunstig å få med flest mulig fylkesveistrekninger i denne kontrakten. Det krever at det blir gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid i forkant.

De veiene som nyter godt av dette, og nå får en opprustning ett år tidligere enn planlagt, er fylkesveiene 233, 267, 287 og 288. Fylkesveiene 204, 220 og 243 ligger allerede inne med planlagt vedlikehold dette året.

«Åpen post» i fylkesveiprogrammet er en «sikkerhetsventil» opprettet for å dekke opp uforutsette hendelser, eksempelvis flomskader og rettssaker. Ved inngangen til 2019 sto det vel 44 millioner kroner på denne posten.

– Det er litt småskummelt å nesten tømme «åpen post», men det er gode grunner for å gjøre det, kommenterte Anne Thoresen (Ap), leder av komité for samferdsel og trafikksikkerhet.