Jeg og min familie har vel ingen betydning i nasjonens beredskap, tenker du kanskje. Men jo, det har vi alle sammen. Derfor har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med alle landets kommuner arrangert egenberedskapsuka hvert år siden 2019.

Gjøvik gjennomfører også i år ulike aktiviteter i uke 44. Dette gjør vi fordi vi er opptatt av at innbyggerne våre skal kjenne på økt trygghet og være best mulig i stand til å ivareta seg selv og familien sin om krisen skulle ramme.

Det betyr ikke at vi mener det er grunn til å være redd, eller tro at krisen er nær. Men i en tid med overskrifter om klimakriser, krig i Europa og en pandemi friskt i minne er det helt naturlig at vi alle kjenner på litt usikkerhet. Å gjøre noen enkle grep for å sikre egen beredskap for seg og sine vil medføre økt trygghet i samfunnet, og det er vi alle tjent med.

Trygge voksne gir trygge barn. Trygge voksne tar bedre beslutninger på egne og familiens vegne. Det er bra for oss alle, men ikke minst bra for barna som er helt avhengig av de voksnes beslutninger.

I et av verdens tryggeste land er vi i det store og hele vant til at systemene fungerer, at sikkerhetsnettet fanger oss opp. Dette er i seg selv en sårbarhetsfaktor i Norge og en vesentlig årsak til at DSB arrangerer egenberdskapsuke hvert år. Gjennom aktiviteter og informasjonsmateriell er målsettingen å heve kunnskapsnivået på hva hver enkelt av oss kan gjøre dersom det oppstår en situasjon hvor disse etablerte systemene ikke virker.

Målsettingen er at du og din familie skal klare dere på egenhånd i minst tre døgn. På sikkerhverdag.no er det utarbeidet råd om hvordan og hva du kan gjøre i ulike situasjoner. Her finner du blant annet råd om hva du bør ha i et eget beredskapslager for at du og din familie skal klare dere i tre døgn.

Her finner du blant annet en liste over hva du bør ha tilgjengelig hjemme. Vann, ved, fyrstikker, stearinlys, noe å tilberede mat på dersom strømmen er borte, jod-tabletter til husstandsmedlemmer under 40 år, matvarer med lang holdbarhet, litt førstehjelpsutstyr, litt kontanter, batterier og radio, varme klær, sovepose eller ullpledd og medisiner du er avhengig av.

Dersom store deler av befolkningen har gjort disse tiltakene og setter seg i stand til å klare seg i disse tre døgnene, blir det mer kapasitet for myndighetene til å ivareta de i befolkningen som ikke har mulighet til å ivareta egen beredskap.

Fordi – det er jo selvsagt slik at myndighetene ikke frasier seg sitt ansvar. Kommunale, regionale og statlige myndigheter har selvsagt ansvar for overordnet sikkerhet og trygghet for innbyggerne. Men når vi sammen med innbyggerne øker kunnskapen og egenberedskapen, styrker vi samfunnets totale sikkerhet for alles trygghet.