Gå til sidens hovedinnhold

Økonomiutdanningene ved NTNU i Gjøvik møter fremtidens utfordringer

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Universitetets viktigste samfunnsoppdrag er å tilby relevante utdanningstilbud som setter uteksaminerte kandidater i stand til å løse viktige oppgaver innen privat og offentlig sektor. Her i Innlandet har vi et stort behov for framtidsrettet kompetanse, og derfor har vi på NTNU i Gjøvik nå videreutviklet vårt studium innenfor økonomi og administrasjon.

Fra høsten kan våre nye studenter velge mellom to studieretninger; Industriell og bærekraftig ledelse og Digital økonomi og cybersikkerhet. Sammen med utdanning i logistikkledelse, vil våre studieprogram utgjøre en viktig forskjell sammenlignet med andre tilbud innen fagområdet. Dette mener vi bidrar til å gjøre våre kandidater attraktive på jobbmarkedet. Studieretningen i Industriell og bærekraftig ledelse fokuserer på faglige utfordringer innen større og komplekse organisasjoner som konkurranseutsatt industri, helse og annen tjenesteyting. Vi legger altså mer i begrepet «industriell» enn at kunnskapen kun er anvendbar innenfor det vi generelt tenker på som industri.

Mange ledelsesutfordringer er relativt generelle og potensialet for overføringsverdi til andre typer virksomheter er stort. Hvordan organiserer vi vår virksomhet for å møte økende kompleksitet og endringstakt? Hvordan kan vi skape et bedre og mer fruktbart samarbeid mellom kunder og leverandører? Hvordan kan vi legge til rette for læring, kontinuerlig forbedringer og innovasjon? Dette er noen av de sentrale spørsmål studentene vil lære å finne svar på. Det er også et faktum at ledere anno 2020 uavhengig av sektor må ha et reflektert forhold til at de beslutninger som tas er basert på en bærekraftstankegang.

Vi mener at våre kandidater her får en svært nyttig og anvendbar kunnskap som vil kunne komme regionen til gode. Digital økonomi og cybersikkerhet er en studieretning som kobler kompetanse fra vår egen fagstab med emner fra vårt anerkjente miljø i informasjonssikkerhet her ved NTNU i Gjøvik. Denne studieretningen gir våre kandidater forståelse av hvilke muligheter den teknologiske utviklingen gir, samtidig som det skapes en bevisstgjøring av hvilke risikofaktorer de nye teknologiene representerer.

Den sentrale utfordringen for konkurransekraft og effektiv drift ligger nettopp i å forstå hvordan man kan utvikle innovative og målrettede produkt- og tjenestetilbud basert på det mulighetsrommet en stadig raskere digitalisering gir. Samtidig må ansatte innen ledelse og administrasjon sørge for å etablere tilstrekkelige systemer innen risikostyring for å sikre stabil og ansvarlig drift. Denne kompetansen er relevant for både privat og offentlig sektor. Bachelor i logistikkledelse er et unikt program som kun tilbys en håndfull steder i Norge.

Her får studentene kunnskap og kompetanse innen ulike sider ved logistikk som innkjøp og forsyningsstyring, digitale forsyningskjeder, transportplanlegging og optimalisering, samt ledelse av globale leverandørkjeder. Målet med studiet er gi studentene en dybdeforståelse av hvordan bedriftenes verdikjeder henger sammen, hvordan produksjonen internt i bedriften organiseres og hvilken verdi leverandører og transportfirmaer bidrar med for å få varene frem til kunder. Det spesielle ved logistikkutdanningen på Gjøvik er at de i tillegg til å gå i dybden på logistikk får en grunnleggende forståelse for økonomi og administrasjon.

Økonomi- og administrasjonsutdanningene våre har et godt samarbeid med de tunge service-, industri- og logistikkmiljøene i regionen, noe som gjør at kandidatene våre får en praktisk tilnærming til fagene. Dette skjer gjennom gjesteforelesninger, bedriftsbesøk og ikke minst bacheloroppgaver i samarbeid med virksomheter i regionen. Et eksempel på en bacheloroppgave innen logistikk er ruteoptimalisering for Horisont Miljøpark IKS. En annen oppgave innen ledelsesfag er effektivisering av prosess på vareflyt i fellemontering i produksjonen hos Madshus AS.

I tilknytning til våre bachelorprogram, arbeides det nå med å få en ny og unik masterutdanning på plass ved NTNU Gjøvik. Dette vil skje i tett samarbeid med informasjonssikkerhetsmiljøet på campus, som er blant de ledende i Europa. Det vil her være fordypningsmuligheter som følger opp studieretningene i vårt bachelorprogram i økonomi og administrasjon. Dette gir mange av våre nåværende og tidligere studenter en mulighet til å gå videre på en relevant masterutdanning på Gjøvik, men like viktig er det at den faglige sammensetningen vil ha nasjonal relevans.

Kommentarer til denne saken