Det kommer påstander om store kostnader med oppløsing av Innlandet og store besparelser ved å fortsette som storfylke. Stordriftsfordeler skal gi så store innsparinger at vi på ti år skal kunne spare hele 600 millioner på sentraladministrasjonen og politisk aktivitet, er en av påstandene. Det skal også koste 100 millioner å oppløse fordi det kostet 90 millioner å slå sammen, er en annen. For det første er det uklart hvor disse tallene er henta og for det andre er det et uforståelig regnestykke.

Har kommet til at tallene for besparelser er henta fra fylkeskommunedirektørens forslag til fylkesbudsjett for 2022 der det vises til tidligere vedtatte og gjennomføring av rammekutt i sentraladministrasjonen. Der er det en beregning for de fem første årene som Innlandet fylkeskommune med 3 prosent besparelse fra 2020 til 2023 og 1 prosent besparelse i 2024. Summen av dette er en besparelse på 59,6 millioner for en femårs-periode. Det er et snitt på 11,9 millioner per år.

Dersom dette er grunnlaget, kan man ikke gange opp 60 millioner med 10 år og få 600 millioner besparelse på sentraladministrasjonen og politisk aktivitet. I bestefall kan man forsvare å påstå en besparelse på 119 millioner på 10 år.

Samtidig er det slik at vi må både ha en viss størrelse på sentraladministrasjonen skal vi kunne drifte en fylkeskommune. Spesielt når en har ansvar for å drifte over 7000 kilometer med veg og har mange videregående skoler som skal ha oppfølging. Fylkeskommunen er også en politisk organisasjon og da sier det seg selv at vi må ha en viss form for politisk aktivitet. Dersom vi skal kutte 11,9 millioner hvert år i 10 år framover, blir det tynt i rekkene.

Når det kommer til direkte kostnader med oppløsning, er dette knytta opp mot hva det kosta å slå sammen Hedmark og Oppland til Innlandet. Det var et budsjett på 90 millioner. 45 millioner av dette gikk til IKT-systemer, som vi kan bruke videre i Hedmark og Oppland. Det var også kostnader til fellesnemnda på cirka 15 millioner, som man ikke trenger nå. Så om man skal sammenligne kostnadene for sammenslåing og oppløsning, kan man anta at det vil koste 30 millioner. Dette er 0,4 prosent av et samla brutto driftsbudsjett for Innlandet fylkeskommune, som er på 7.000.000.000.

Det kan være moro å leke seg med tall, men ikke i saker som mange har en mening om og som er avhengig av fakta for å gi legitimitet for det vi påstår, og for de valgene innbyggerne i Innlandet skal gjøre ved en folkeavstemming.