Gjøvik-bedrifter får tilgang til investeringskapital

Artikkelen er over 1 år gammel

Gjøvik kommune går inn med 10 millioner kroner i selskapet Komm-In.

DEL

Det har kommunestyret i Gjøvik enstemmig vedtatt. Når kommunen går inn på eiersiden, betyr det at bedrifter i Gjøvik kommune kan søke Komm-In om investeringskapital.

Rådmannen opplyser at næringslivet i Gjøvik er i vekst, antall gasellebedrifter er høyest av samtlige kommuner i Innlandet og at det er gode muligheter for økt verdiskaping og nyetableringer. Rådmannen er derfor ute etter flere virkemidler for å støtte næringslivet, og siden kommunen ikke har ordninger som gir tilgang til investeringskapital, mener rådmannen Komm-In gir en slik mulighet.

«Selv om Komm-In AS har en forholdsvis beskjeden kapital, fyller det derfor en viktig rolle i å skape utvikling og arbeidsplasser i lokale gründere, start-ups og vekstbedrifter», mener rådmannen.

Initiativet til opprettelsen av Komm-In i 2011 kom fra industriklyngen NCE Raufoss, og investeringene har hittil vært lokalisert i industriklyngen på Raufoss. SIVA, Oppland fylkeskommune og Vestre Toten kommune og noen lokale bedrifter er eiere av selskapet.

Artikkeltags