Næringslivets muligheter i Innlandet vil være tema for frokostmøtet, men det vil også drøftes hvordan aktørene kan bli flinkere til å fortelle om den kompetansen og de mulighetene Gjøvikregionen har for å løse framtidens utfordringer i Norge, opplyser arrangørene.

Jon Kristiansen ble ansatt som ny sjef for NHO Innlandet første mai, og gleder seg til å møte Gjøviks lokale næringsliv. 

– Næringslivet i Gjøvikregionen er av stor betydning for verdiskapingen i Innlandet. Det er derfor av stor betydning å ha dialog med både dem og kommunene i møter og samlinger, sier Kristiansen i en pressemelding.

– Dette er gode arenaer for å utveksle ideer og erfaringer og samtidig informere om NHOs synspunkter på viktige saker, fortsetter han.

 

Svein Håvar Korshavn fra PR- og kommunikasjonsbyrået Goodwill deltar også på frokostmøtet. Korshavn er leder av selskapets kontor i Innlandet.

– Gjøvikregionen har et spennende, sammensatt næringsliv med både tunge internasjonale aktører og spennende, små nisjebedrifter. Næringslivet går godt, men vi er altfor beskjedne når det kommer til å fortelle om det vi gjør, sier Korshavn.

– Skal vi få større oppmerksomhet fra sentralt myndigheter og være mer attraktive for etableringer, må vi også informere mer om hvilke muligheter som finnes i regionen og formidle de lokale suksesshistoriene på en nasjonal arena, avslutter Korshavn.

 

Prosjektleder for NT6, Karen Stampen, synes det er svært gledelig at den nye NHO-sjefen velger Gjøvik som et av de første stedene han besøker.

– NHO Innlandet har en viktig rolle i utviklingen av Innlandet og for næringslivet i vår region, sier hun.