Mens helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferansen forrige fredag informerte om situasjonen vi alle nå er midt i, holdt hele kultur-Norge pusten. Kunne det endelig være lov å tilby kulturopplevelser for flere enn 200 mennesker? Kunne navet i konsertproduksjoner, teknikerne, få begynne å jobbe igjen? Ville det være mulig å få starte opp igjen med musikkøvelser i de vante øvingslokalene? I stedet for gode nyheter, tråkket regjeringen på bremsen for videre gjenåpning av samfunnet, og fredagens pressekonferanse endte som et hardt slag for kulturlivet.

De siste dagene før skolestart har Innlandet musikkråd fått telefoner og e-poster fra lag, dirigenter, arrangører og produsenter som er usikre og fortvilet. De melder om tap av inntekter på øvinger, opplæring, dugnader, loppemarkeder og arrangementer.

Fortsatt er det i noen kommuner uvisshet om det i det hele tatt er mulig å slippe til i faste øvingslokaler, og de største gruppene melder om mangel på store nok øverom til å holde avstandskravene..

Alle ønsker å etterleve veilederen FHI anbefaler for trygg øving, men når huseierne stenger lokalene, stopper alt opp. Alt henger sammen med alt. Problemet nå er at utfordringene blir for store, og at tiltakene som settes inn, ikke strekker til for å bevare den skjøre økologien i kulturlivet.

Motivasjonen knekkes, og noen lag vurderer nedleggelse, eller har allerede lagt alt på is. Musikkrådet er bekymret for at det kan føre til at rekrutteringen stopper opp, og at hele årskull kan gå tapt i inntaket til mange barne- og ungdomsaktiviteter. I tillegg øker presset på de tillitsvalgte, ved at rammene for drift reduseres, og at ansvaret føles tyngre. Det er en dårlig sirkel å være i.

For konsertarrangører er grensen på <200 slik at det nesten ikke er mulig å tjene inn det som trengs på billettsalg. Alternativet er å jekke prisene kraftig opp. Siden 15. juli har arrangører ventet på en avklaring på praktiseringen av 1-metersregelen, en avklaring som betyr mye for maksimalt antall publikummere i konsertlokaler, kino- og teatersaler.

Over tid vil det tekniske støtteapparatet (lys, lyd, logistikk) forsvinne, og fagfolka vi trenger, drar sin vei til andre og trolig mer lukrative jobber. Vi antar at veien tilbake kan bli lang, og at de beste folka med god kompetanse og lang erfaring ikke vender tilbake.

Musikkrådet vil derfor oppfordre publikum til å slutte ekstra godt opp om lokale arrangementer og konserter, spesielt de som lokale lag og foreninger arrangerer. Smittevernet blir ivaretatt, og veilederne FHI anbefaler er i bruk. Alle kroner som finner veien til lagskassene vil nå komme ekstra godt med, og være viktige bidrag til at det fortsatt er spillbare besetninger i lag og foreninger i framtida.

Vi oppfordrer også offentlige og private virksomheter som eier store rom/saler til å strekke seg langt for å legge til rette for trygg øving lokalt, siden de fleste klasserom og grende- og forsamlingshus er i minste laget for at de store gruppene kan holde avstand nok.

Et vitalt og levende frivillig kulturliv er en god inngang for mange, og et sterkt frivillig kulturengasjement er en nødvendig forutsetning for det profesjonelle kulturlivet. Vi vet at det å bli eksponert for kultur fører til at interessen for å oppleve kultur øker.

Det må legges til rette for dette samspillet, og det frivillige kulturlivet må få gode rammevilkår selv om vi står midt i en krise. Å ta del i det lokale kulturlivet og bruke kulturtilbudene aktivt, er med på å skape en positiv spiral.

Alt blir forhåpentligvis bra, men da må vi alle i fellesskap dra samme vei.