Gå til sidens hovedinnhold

Også folk i byen blir sultne

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Korona-pandemien har avslørt at Norge har dårlig beredskap på svært mange områder. Sjøl om det i 2020 ikke har vært noen knapphet på mat, avslører pandemien at vi er svært sårbare. Dersom en legger et mer ustabilt klima på toppen av plutselige hendelser, enten det er en pandemi eller politiske ustabile situasjoner, skal det ikke mye til før det kan bli vanskelig å forsyne Norge med mat. Politikk som stimulerer til bruk av jord, og som styrker norsk sjølforsyning, er svekket de siste åra med dagens regjering.

En ting er at vi sjøl er sårbare, en annen ting er hvordan vi uten beredskapslager, bidrar til å presse opp matvarepriser på verdensbasis. De som lider mest av det, er de fattige i verden. Solidaritet innebærer derfor også satsing på styrket norsk sjølforsyning. Matproduksjon i verden i dag fortrenger småbønder fra jorda de har til å dyrke mat til egen familie, til fordel for multinasjonale selskaper som produserer i stor skala til den rikeste delen av befolkningen – det kalles landran.

Innlandet har en svært viktig rolle både innen landbruksproduksjon og næringsmiddelindustrien. Landbrukspolitikken må høyt opp på agendaen for politikerne i Innlandet, for at Norge skal bli mer sjølforsynt. Ett ledd i dette er på nytt å styrke kanaliseringspolitikken som ble innført i etterkrigstida. Vi må stimulere kornproduksjon der forholdene er best egnet for dette, og kjøttproduksjon der forholdene er best for det. Flatbygdene må produsere korn mens fjellbygder og Nord-Norge må produsere kjøtt basert på norske gras- og beiteressurser. Vi kan ikke bygge ned matjord, og all jord må tas i bruk.

Norge har en sjølforsyningsgrad på 35-40 prosent hvis vi legger til grunn at dyrefôret skal være produsert på norske råvarer, og ikke soya fra regnskogen. Dette kan vi gjøre noe med. NIBIO har kommet fram til at sammen med ryps og raps, kan erter og bønner produsert i Norge, utgjøre en betydelig proteinkilde i norsk fôr. Forskere fra NMBU har greid å erstatte soya i kraftfôret med proteinrik gjærsopp basert på sukker utvunnet av trevirke. Lykkes vi med å videreutvikle dette, vil skogen i Innlandet bidra til å erstatte soya fra Brasil.

Det norske landbruket har det store fortrinnet at det i stor grad er kunnskapsbasert. Det har alltid vært drevet under marginale forhold. Fra gammelt av har den norske bonden greid å få fram gode produkter i et klimatisk grenseland, og i nyere tid har en måttet drive svært rasjonelt for å få økonomi i produksjonen. Den norske bonden har gode forutsetninger for å møte framtida med å øke norsk sjølforsyning, dersom staten gir rammebetingelser for det.

Det er mulig å forsyne oss med friske varierte matvarer på norske ressurser i framtida, og gjøre oss mindre avhengig av importert mat i en usikker verden. Det kan vise seg livsviktig å kunne forsyne egen befolkning med mer mat fra egne ressurser. Det er mulig å få det til, men det krever politisk vilje og mot.

Landbrukspolitikk er for viktig til at den kan overlates kun til landbruksorganisasjonene. Produksjon av mat er et samfunnsansvar. Landbrukspolitisk utvalg i Innlandet SV tar dette samfunnsansvaret, vi har en god politikk på området men det er viktig å ha debatt med jevne mellomrom med bakgrunn i ny forskning. Derfor skal vi holde et landbruksseminar på Lillehammer den 31. oktober «uten mat og drikke, duger helten ikke».

Kommentarer til denne saken