Og da var også eldreomsorgen digitalisert

Østre Toten har tatt i bruk digitalt tilsyn og avstandsoppfølging i hjemmeomsorgen.