Og da var også eldreomsorgen digitalisert

AVSTANDSOPPFØLGING: 89 år gamle Anna Sletten på Kapp er blant dem som har tilbud om avstandsoppfølging i eldreomsorgen i Østre Toten. Her er hun i kontakt med besøksvennen sin,  Ann Merethe Nyborg.

AVSTANDSOPPFØLGING: 89 år gamle Anna Sletten på Kapp er blant dem som har tilbud om avstandsoppfølging i eldreomsorgen i Østre Toten. Her er hun i kontakt med besøksvennen sin, Ann Merethe Nyborg. Foto:

Østre Toten har tatt i bruk digitalt tilsyn og avstandsoppfølging i hjemmeomsorgen.

DEL

I løpet av en og en halv uke fra koronakrisen inntraff tok Østre Toten kommune i bruk omsorgsteknologi på flere nye områder i helse- og omsorgstjenesten. deriblant digitalt tilsyn og avstandsoppfølging i hjemmeomsorgen.

Teknologien var opprinnelig planlagt tatt i bruk senere i år, men ble framskyndet da koronapandemien krevde strenge smitteverntiltak rundt eldre og andre sårbare grupper.

Skjermes for besøk

– Vi sto plutselig i en situasjon der pleietrengende hjemmeboende måtte skjermes mest mulig for besøk utenfra. Medisinsk oppfølging, som besøk fra hjemmesykepleie, foregår som normalt, men rene tilsynsbesøk er erstattet med digitale løsninger, forteller leder for hjemmebasert omsorg, Jan Arild Brandshaug, og kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lisbet Kjøniksen.

De framholder at digitaliseringen av tjenestene gir økt trygghet for de hjemmeboende, samtidig som det er ressursbesparende for kommunen.

– Vi har brukere som bor hjemme, og som trenger tilsyn også gjennom natta. Framfor å reise ut med bil og låse oss inn – og risikere å vekke den som sover – kan vi nå enkelt gjennomføre dette tilsynet digitalt, sier Brandshaug.

Digitalt tilsyn

Den ene av de nye teknoløsningene kalles «digitalt tilsyn». Dette går ut på at det er montert en datakomponent i taket i for eksempel soverommet i boligen til den hjemmeboende. Brikken er følsom for endringer i rommet.

– Et fall eller annen uønsket hendelse hos den hjemmeboende vil utløse en alarm og bli oppdaget med en gang av folk som er på jobb. Da kan tjenesten få opp en form for stillbilde, alt etter hva som er avtalt med brukeren, som viser om det er en forandring i rommet. Dette representerer en betydelig økt sikkerhet både for brukeren, pårørende og tjenesten sammenlignet med om en uønsket hendelse ikke skulle bli oppdaget før et planlagt fysisk tilsyn finner sted, sier Jan Arild Brandshaug.

DIGITAL OMSORG: Jan Arild Brandshaug og Lisbet Kjøniksen i helse- og omsorgstjenesten i Østre Toten innførte digital teknologi i ekspressfart da koronakrisen inntraff.

DIGITAL OMSORG: Jan Arild Brandshaug og Lisbet Kjøniksen i helse- og omsorgstjenesten i Østre Toten innførte digital teknologi i ekspressfart da koronakrisen inntraff. Foto:

Visitt på skjerm

Et annet system kalles «avstandsoppfølging». Dette er et skjermbasert system, som tilbys hjemmeboende som trenger å bli fulgt opp uten at det nødvendigvis utløses alarmer.

– Både ansatte i hjemmetjenesten og familie skal kunne ha videosamtaler med den hjemmeboende og sende beskjeder via dette systemet, forteller Brandshaug og Kjøniksen.

Så langt har hjemmetjenesten i Østre Toten 25 brukere av digitalt tilsyn og 11 med avstandsoppfølging. Brandshaug opplyser at flere ønsker tjenesten, særlig avstandsoppfølging.

89 år gamle Anna Sletten på Kapp er en av dem som har fått skjerm for avstandsoppfølging. Hun kommuniserer både med familien og besøksvennen sin via systemet for avstandsoppfølging.

– Ikke kan jeg dra noe sted, og ikke kan jeg ha besøk annet enn av hjemmesykepleien. Jeg er lei av å ha det slik, men glad for kontakten jeg har via skjermen, sier hun.

Nødnett

Parallelt med innføringen av digitale løsninger i hjemmeomsorgen, har de ansatte har de ansatte i tjenesten fått opplæring i bruk av nødnett. Østre Toten er en av de første kommunene i landet som tar i bruk nødnett innenfor helse- og omsorgstjenesten.

OPPLÆRING: Helseansatte i Østre Toten på opplæring i bruk av nødnett.

OPPLÆRING: Helseansatte i Østre Toten på opplæring i bruk av nødnett. Foto:

– Bruk av nødnett gjør at personell fra ulike tjenester i kommunen kan kommunisere direkte og på tvers ved behov, opplyser brannsjef Bård Henriksen, som de siste ukene har hatt seg av nødnettsopplæring for helseansatte i kommunen.

Artikkeltags