Offentlige anskaffelser gir håp for lokale bedrifter

OPPDRAG: Det er mange måter man kan sikre at småbedriftene får flere offentlig oppdrag, mener artikkelforfatterne.

OPPDRAG: Det er mange måter man kan sikre at småbedriftene får flere offentlig oppdrag, mener artikkelforfatterne.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Aldri har offentlige anskaffelser hatt en så viktig funksjon i samfunnet. Staten, våre 46 kommuner og Innlandet fylkeskommune gjør anskaffelser for mellom 15 og 17 milliarder hvert år. De har nå en svært viktig rolle for å holde hjulene i gang. Det gir håp for lokale bedrifter i hele Innlandet.

Det er mange måter man kan sikre at småbedriftene får flere offentlig oppdrag. Vi vil peke på noen. I regjeringens 3. krisepakke gis det løfter om penger til kommunene for å sette i gang reparasjoner, oppussing og vedlikehold. Dette for å holde hjulene i gang i lokalt næringsliv. Her i Innlandet har både fylkeskommunen og flere av kommunene startet forberedelsene.

Etter regelverket for offentlige anskaffelser har oppdragsgiver mulighet til å tilrettelegge for at lokale bedrifter både kan delta i og vinne konkurranser. Dette forutsetter at det allerede i planleggingen av konkurransen benyttes mekanismer som muliggjør disse målene, og at handlingsrommet i alle deler av anskaffelsesprosessen benyttes. Hvordan den enkelte konkurranse skal bygges opp og gjennomføres må vurderes konkret i hvert enkelte tilfelle.

Nå er tiden inne for å benytte offentlige anskaffelser som et strategisk verktøy for måloppnåelse. For å sikre kvalitet ønsker leverandørene å bli tatt med på råd i forkant av utlysning av konkurransegrunnlaget. Fra bedrifter i alle bransjer, som entreprenører: Betonmast Innlandet til teknologibedrifter som Kong Arthur AS i Brumunddal, meldes det at dialog før konkurranseutforming sikrer god konkurranse og bedre leveranse. Metode for dialog kan tilrettelegges for rask gjennomføring på digitale flater, noe som øker effektiviteten og høyner gjennomførings tempo.

Oppdragsgivere kan legge til rette for at den enkelte etat i kommunen med innkjøpsansvar og budsjettansvar foretar den enkelte anskaffelsen. Skolen kan for eksempel sette i gang oppussing av fasader og innvendig renovasjon. Når barnehagen starter opp, så kan den anskaffe dagligvarer som det er behov for, altså en desentralisert kommunal anskaffelse.

Oppdragsgiveren kan også velge å dele opp anskaffelsen i delkontrakter. Oppdragsgiveren kan til og med begrense antall delkontrakter som kan tildeles en leverandør. Dermed kan mange små bedrifter nyte godt av en kommunes anskaffelser. Anskaffelser som utføres på denne måten vil ofte bli liggende igjen hos en lokal leverandør. Delte entrepriser med elektroarbeid, rørleggerarbeid, malerarbeid og blikkenslagerarbeid kan være en annen mulighet. Hvilke kontraktstyper som anvendes styrer ikke regelverket, men kommunen.

Anskaffelser under den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner eksklusiv moms forutsetter at det er en form for konkurranse uten kunngjøring mellom de leverandører som kommunen plukker ut til å delta. Her er det viktig at flere av kommunens leverandører får nyte godt av midlene som nå kommer. Oppdeling i mindre kontrakter vil bidra til at mange leverandører som nå sliter økonomisk får delta.

Vårt råd er at offentlige oppdragsgivere i Innlandet vurderer spørsmål om lokal deltakelse, forhører seg med leverandørene ved oppstart av den enkelte konkurranse, og bruker det handlingsrommet som er gitt i forskriften.

Offentlige anskaffelser er vårt kraftigste virkemiddel for oppdragsgivere, leverandører og samfunnet som helhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken