Det var foruroligende å se at OA hadde gitt en dobbeltside til påstandene fra De Kristne-politikeren Jøran Ødegaard om at det ikke var Trump-tilhengere som stormet den amerikanske kongressen. Jeg forstår at det er nyhetsverdig at en lokalpolitiker er såpass marinert i amerikanske høyreekstreme eventyrfortellinger at han har mistet kontakten med virkeligheten. Men det er problematisk at påstandene hans ble stående uimotsagt før mot slutten av artikkelen.

En kjapp lesning av ingress og overskrift gir inntrykk av at Ødegaard bidrar med et tiltrengt perspektiv, når den egentlige saken er at en lokalpolitiker har gått av skaftet. En bedre overskrift ville ha vært «lokalpolitiker sprer amerikanske konspirasjonsteorier på sosiale medier».

Media har lenge slitt med å dekke virkelighetsfjerne og ekstreme ytringer fra politiske gründere, så OA er ikke alene. Under dekke av å virke upartisk og et ønske om å gi lik dekning til debattanter, så kvier man seg for å kalle en spade for en spade. Klare fakta blir til et spørsmål om hva man synes. «Politiker hevder at jorda er flat, vitenskapsfolk hevder den er rund». Leseren blir sittende igjen med inntrykket at begge standpunkter er akseptable.

Ikke la det være opp til leseren å konkludere med at påstander er feilaktige. En løgn repetert mange nok ganger blir til slutt til sannhet for noen. Det var slik USA fikk Trump – mediene ga timevis av oppmerksomhet til ville utspill og påfunn, på bekostning av mer moderate kandidater, ganske enkelt fordi Trumps spillopper skapte oppmerksomhet og debatt.

Oppmerksomhet betyr reklameinntekter og leser-engasjement. Ekstreme utspill kan være god butikk, men gir mindre plass til moderate stemmer, og forandrer inntrykket av hva som er «normal» virkelighetsforståelse.

Jeg håper at neste gang OA skal dekke en sak som dette, at åpenbart falske påstander ikke blir repetert med fete typer, men at fokuset rettes mot politikerens forvirring og manglende kompetanse.