Odd Arne satte seg på en murkant for å spise en pølse. Så bikket han bakover – og falt fem meter rett ned i bakken

Livet, slik du kjenner det, kan vende på et øyeblikk. En liten feilvurdering eller tabbe, og virkeligheten vil for alltid fortone seg annerledes.