OA tar ordførerens utfordring: Vi øker sponsorstøtten til 100.000

Av

OA stiller opp for Byfesten! Vi håper flere gjør det samme.